BẠCH THỦ ĐỀ MIỀN BẮC

Bạn đầu tư vào lô đề rất nhiều nhưng toàn thua???Tại vì sao?? Tại vì bạn lấy số không đúng. Hãy trở thành những người đầu tư thông minh. Số chuẩn thì chúng tôi có => Bạn thì có tiền Hãy lấy số chúng tôi cam kết bạn sẽ gỡ đủ vốn ngay hôm nay.
 Để tránh trường hợp nhận phải số cũ, các bạn nên nạp thẻ  từ 9h00 đến 18h00.
 Các bạn nạp thẻ đủ 500.000 VNĐ.Có thể nạp cộng dồn nhiều thẻ ( Ví dụ 5 cái 100k )
 Hỗ trợ : Viettel,Mobiphone,Vinaphone,Gate,VNMobile… 

☎️ LIÊN HỆ BẰNG SMS KHI NẠP THẺ BỊ LỖI: 0335647597

icon-dong-hungole-blog (467)  Chú ý: Các bạn nạp thẻ đủ 500.000 VNĐ thì số sẽ xuất hiện ngay tại đây!

icon-dong-hungole-blog (519)  THÀNH CÔNG Không dành cho những người luôn sợ hãi !

 

🔽NẠP THẺ & NHẬN KẾT QUẢ NGAY Ô DƯỚI ĐÂY 🔽

KÊ KẾT QUẢ BẠCH THỦ ĐỀ MIỀN BẮC
NGÀY BẠCH THỦ ĐỀ MB KẾT QUẢ
 HÔM NAY
14/12/2018 88 ĂN ĐỀ
13/12/2018 71 miss
12/12/2018 78 miss
11/12/2018 91 ĂN ĐỀ
10/12/2018 41 ĂN ĐỀ
09/12/2018 56 miss
08/12/2018 22  miss
07/12/2018 67 ĂN ĐỀ
06/12/2018 16 miss
05/12/2018 88 ĂN ĐỀ
04/12/2018 59 ĂN ĐỀ
03/12/2018 67 ĂN ĐỀ
02/12/2018 56 ĂN ĐỀ
01/12/2018 92 miss
30/11/2018 21 ĂN ĐỀ
29/11/2018 29 ĂN ĐỀ
28/11/2018 65 ĂN ĐỀ
27/11/2018 24 miss
26/11/2018 33 ĂN ĐỀ
25/11/2018 77 miss
24/11/2018 45 miss
23/11/2018 14 ĂN ĐỀ
22/11/2018 47 miss
21/11/2018 39 miss
20/11/2018 26 miss
19/11/2018 35 miss
18/11/2018 44 ĂN ĐỀ
17/11/2018 02 ĂN ĐỀ
16/11/2018 27 miss
15/11/2018 88 ĂN ĐỀ
14/11/2018 41 ĂN ĐỀ
13/11/2018 59 ĂN ĐỀ
12/11/2018 67 miss
11/11/2018 71 ĂN ĐỀ
10/11/2018 84 ĂN ĐỀ
09/11/2018 69 ĂN ĐỀ
08/11/2018 79 ĂN ĐỀ
07/11/2018 11 ĂN ĐỀ
06/11/2018 40 miss
05/11/2018 24 ĂN ĐỀ
04/11/2018 44 ĂN ĐỀ
03/11/2018 32 ĂN ĐỀ
02/11/2018 45 miss
01/11/2018 39 miss
31/10/2018 35 ĂN ĐỀ
30/10/2018 97 miss
29/10/2018 28 miss
28/10/2018 13 miss
27/10/2018 37 miss
26/10/2018 89 miss
25/10/2018 47 miss
24/10/2018 15 miss
23/10/2018 60 miss
22/10/2018 58 ĂN ĐỀ
21/10/2018 32 ĂN ĐỀ
20/10/2018 39 miss
19/10/2018 14 ĂN ĐỀ
18/10/2018 26 miss
17/10/2018 49 miss
16/10/2018 16 miss
15/10/2018 25 miss
14/10/2018 33 miss
13/10/2018 45 ĂN ĐỀ
12/10/2018 18 ĂN ĐỀ
11/10/2018 05 ĂN ĐỀ
10/10/2018 43 ĂN ĐỀ
09/10/2018 56 miss
08/10/2018 32 ĂN ĐỀ
07/10/2018 39 ĂN ĐỀ
06/10/2018 59 miss
05/10/2018 26 ĂN ĐỀ
04/10/2018 20 miss
03/10/2018 16 miss
02/10/2018 66 miss
01/10/2018 65 ĂN ĐỀ
30/09/2018 55 ĂN ĐỀ
29/09/2018 38 miss
28/09/2018 35 miss
27/09/2018 15 ĂN ĐỀ
26/09/2018 63 miss
25/09/2018 54 ĂN ĐỀ
24/09/2018 68 miss
23/09/2018 58 miss
22/09/2018 17 miss
21/09/2018 68 miss
20/09/2018 96 ĂN ĐỀ
19/09/2018 77 ĂN ĐỀ
18/09/2018 20 ĂN ĐỀ
17/09/2018 43 ĂN ĐỀ
16/09/2018 63 ĂN ĐỀ
15/09/2018 30 miss
14/09/2018 88 ĂN ĐỀ
13/09/2018 79 ĂN ĐỀ
12/09/2018 17 miss
11/09/2018 55 miss
10/09/2018 45 ĂN ĐỀ
09/09/2018 78 miss
08/09/2018 57 miss
07/09/2018 33 miss
06/09/2018 56 miss
05/09/2018 78 miss
04/09/2018 08 ĂN ĐỀ
03/09/2018 49 ĂN ĐỀ
02/09/2018 40 ĂN ĐỀ
01/09/2018 19 ĂN ĐỀ
31/08/2018 67 ĂN ĐỀ
30/08/2018 60 ĂN ĐỀ
29/08/2018 87 ĂN ĐỀ
28/08/2018 29 miss
27/08/2018 37 miss
26/08/2018 81 ĂN ĐỀ
25/08/2018 60 ĂN ĐỀ
24/08/2018 57 miss
23/08/2018 35 ĂN ĐỀ
22/08/2018 38 miss
21/08/2018 56 ĂN ĐỀ
20/08/2018 20 miss
19/08/2018 45 miss
18/08/2018 18 miss
17/08/2018 27 ĂN ĐỀ
16/08/2018 87 ĂN ĐỀ
15/08/2018 79  miss
14/08/2018 86 ĂN ĐỀ
13/08/2018 26 miss
12/08/2018 34 miss
11/08/2018 36 miss
10/08/2018 20 miss
09/08/2018 58 miss
08/08/2018 26 miss
07/08/2018 59 miss
06/08/2018 67 miss
05/08/2018 34 miss
04/08/2018 78 miss
03/08/2018 27 miss
02/08/2018 45 miss
01/08/2018 57 miss
31/07/2018 69 miss
30/07/2018 40 miss
29/07/2018 57 miss
28/07/2018 29 miss
27/07/2018 27 miss
26/07/2018 59 miss
25/07/2018 41 ĂN ĐỀ
24/07/2018 38 miss
23/07/2018 34 miss
22/07/2018 12 miss
21/07/2018 46 miss
20/07/2018 60 miss
19/07/2018 38 miss
18/07/2018 69 ĂN ĐỀ
17/07/2018 48 miss
16/07/2018 71 ĂN ĐỀ
15/07/2018 24 miss
14/07/2018 23 ĂN ĐỀ
13/07/2018 01 ĂN ĐỀ
12/07/2018 65 ĂN ĐỀ
11/07/2018 56 miss
10/07/2018 27 miss
09/07/2018 45 ĂN ĐỀ
08/07/2018 99 ĂN ĐỀ
07/07/2018 26 miss
06/07/2018 89 miss
05/07/2018 97 miss
04/07/2018 34 miss
03/07/2018 30 ĂN ĐỀ
02/07/2018 87 ĂN ĐỀ
01/07/2018 17 ĂN ĐỀ
30/06/2018 18 miss
29/06/2018 83 ĂN ĐỀ
28/06/2018 70 miss
27/06/2018 87 miss
26/06/2018 92 ĂN ĐỀ
25/06/2018 83 ĂN ĐỀ
24/06/2018 49 ĂN ĐỀ
23/06/2018 96 ĂN ĐỀ
22/06/2018 83 ĂN ĐỀ
21/06/2018 68 miss
20/06/2018 15 ĂN ĐỀ
19/06/2018 58  miss
18/06/2018 33 ĂN ĐỀ
17/06/2018 26 miss
16/06/2018 70 miss
15/06/2018 31 miss
14/06/2018 55 miss
13/06/2018 23 miss
12/06/2018 92 miss
11/06/2018 47  miss
10/06/2018 01  miss
09/06/2018 67  miss
08/06/2018 38 ĂN ĐỀ
07/06/2018 82 ĂN ĐỀ
06/06/2018 47  miss
05/06/2018 85 ĂN ĐỀ
04/06/2018 83 ĂN ĐỀ
03/06/2018 23 ĂN ĐỀ
02/06/2018 15 miss
01/06/2018 72 ĂN ĐỀ
31/05/2018 54 ĂN ĐỀ
30/05/2018 63 ĂN ĐỀ
29/05/2018 97 ĂN ĐỀ
28/05/2018 28 miss
27/05/2018 01 miss
26/05/2018 43  miss
25/05/2018 36 ĂN ĐỀ
24/05/2018 76 ĂN ĐỀ
23/05/2018 44 ĂN ĐỀ
22/05/2018 30 ĂN ĐỀ
21/05/2018 69 miss
20/05/2018 70 ĂN ĐỀ
19/05/2018 45 ĂN ĐỀ
18/05/2018 56 miss
17/05/2018 07 miss
16/05/2018 49 miss
15/05/2018 78 miss
14/05/2018 34 miss
13/05/2018 64  miss
12/05/2018 81 ĂN ĐỀ
11/05/2018 04 ĂN ĐỀ
10/05/2018 79 miss
09/05/2018 58 miss
08/05/2018 76 ĂN ĐỀ
07/05/2018 49 miss
06/05/2018 36 miss
05/05/2018 89 miss
04/05/2018 35 miss
03/05/2018 02 ĂN ĐỀ
02/05/2018 79 ĂN ĐỀ
01/05/2018 56 ĂN ĐỀ
30/04/2018 14 ĂN ĐỀ
29/04/2018 45 miss
28/04/2018 57 miss
27/04/2018 30 ĂN ĐỀ
26/04/2018 86 ĂN ĐỀ
25/04/2018 27 miss
24/04/2018 45 ĂN ĐỀ
23/04/2018 69 ĂN ĐỀ
22/04/2018 68 ĂN ĐỀ
21/04/2018 57 miss
20/04/2018 69 miss
19/04/2018 80 ĂN ĐỀ
18/04/2018 22 ĂN ĐỀ
17/04/2018 28 miss
16/04/2018 46 ĂN ĐỀ
15/04/2018 49 Miss
14/04/2018 70 ĂN ĐỀ
13/04/2018 37 Miss
12/04/2018 18 ĂN ĐỀ
11/04/2018 86 Miss
10/04/2018 40 Miss
09/04/2018 52 Miss
08/04/2018 28 Miss
07/04/2018 74 Miss
06/04/2018 09 ĂN ĐỀ
05/04/2018 94 ĂN ĐỀ
04/04/2018 27 Miss
03/04/2018 23 Miss
02/04/2018 50 Miss
01/04/2018 71 ĂN ĐỀ
31/03/2018 39 ĂN ĐỀ
30/03/2018 00 ĂN ĐỀ
29/03/2018 68 ĂN ĐỀ
28/03/2018 27 Miss
27/03/2018 60 Miss
26/03/2018 25 Miss
25/03/2018 79 Miss
24/03/2018 45 ĂN ĐỀ
23/03/2018 13 ĂN ĐỀ
22/03/2018 39 ĂN ĐỀ
21/03/2018 80 Miss
20/03/2018 65 ĂN ĐỀ
19/03/2018 94 ĂN ĐỀ
NGÀY 17+18 BẢO TRÌ XIN CẢM ƠN
16/03/2018 58 Miss
15/03/2018 28 Miss
14/03/2018 25 Miss
13/03/2018 36 Miss
12/03/2018 98 Miss
11/03/2018 68 Miss
10/03/2018 05 Miss
09/03/2018 39 Miss
08/03/2018 69 Miss
07/03/2018 25 Miss
06/03/2018 52 Miss
05/03/2018 01 Miss
04/03/2018 73 ĂN ĐỀ
03/03/2018 34 Miss
02/03/2018 95 Miss
01/03/2018 29 Miss
SOI CẦU CAO CẤP MIỀN BẮC
SONG THỦ LÔ MIỀN BẮC

Bạn đầu tư vào lô đề rất nhiều nhưng toàn thua???Tại vì sao?? Tại vì bạn lấy số không đúng. Hãy trở thành những người đầu tư thông minh. Số chuẩn thì chúng tôi có => Bạn thì có tiền Hãy lấy số chúng tôi cam kết bạn sẽ gỡ đủ …

SOI CẦU CAO CẤP MIỀN BẮC
DÀN LÔ 6 SỐ MIỀN BẮC

  Bạn đầu tư vào lô đề rất nhiều nhưng toàn thua???Tại vì sao?? Tại vì bạn lấy số không đúng. Hãy trở thành những người đầu tư thông minh. Số chuẩn thì chúng tôi có => Bạn thì có tiền Hãy lấy số chúng tôi cam kết bạn sẽ gỡ …

SOI CẦU CAO CẤP MIỀN BẮC
3 CÀNG CAO CẤP MIỀN BẮC

Bạn đầu tư vào lô đề rất nhiều nhưng toàn thua???Tại vì sao?? Tại vì bạn lấy số không đúng. Hãy trở thành những người đầu tư thông minh. Số chuẩn thì chúng tôi có => Bạn thì có tiền Hãy lấy số chúng tôi cam kết bạn sẽ gỡ đủ …