BẠCH THỦ LÔ MIỀN BẮC

Bạn đầu tư vào lô đề rất nhiều nhưng toàn thua???Tại vì sao?? Tại vì bạn lấy số không đúng. Hãy trở thành những người đầu tư thông minh. Số chuẩn thì chúng tôi có => Bạn thì có tiền Hãy lấy số chúng tôi cam kết bạn sẽ gỡ đủ vốn ngay hôm nay.
 Để tránh trường hợp nhận phải số cũ, các bạn nên nạp thẻ  từ 9h00 đến 18h00.
 Các bạn nạp thẻ đủ 300.000 VNĐ.Có thể nạp cộng dồn nhiều thẻ ( Ví dụ 3 cái 100k )
 Hỗ trợ : Viettel,Mobiphone,Vinaphone,Gate,VNMobile… 

☎️ LIÊN HỆ BẰNG SMS KHI NẠP THẺ BỊ LỖI: 01635647597

icon-dong-hungole-blog (467)  Chú ý: Các bạn nạp thẻ đủ 300.000 VNĐ thì số sẽ xuất hiện ngay tại đây!

icon-dong-hungole-blog (519)  THÀNH CÔNG Không dành cho những người luôn sợ hãi !

 

🔽NẠP THẺ & NHẬN KẾT QUẢ NGAY Ô DƯỚI ĐÂY 🔽

THỐNG KÊ KẾT QUẢ BẠCH THỦ LÔ MIỀN BẮC
NGÀY BẠCH THỦ LÔ MB KẾT QUẢ
HÔM NAY
25/09/2018 29 Miss
24/09/2018 19 WIN 19
23/09/2018 34 Miss
22/09/2018 65 WIN 65
21/09/2018 12 WIN 12
20/09/2018 75 WIN 75
19/09/2018 20 WIN 20
18/09/2018 91 WIN 91
17/09/2018 10 WIN 10
16/09/2018 38 WIN 38
15/09/2018 10 WIN 10
14/09/2018 71 WIN 71
13/09/2018 48 Miss
12/09/2018 40 Miss
11/09/2018 57 WIN 57
10/09/2018 31 WIN 31
09/09/2018 65 WIN 65
08/09/2018 17 WIN 17
07/09/2018 60 WIN 60
06/09/2018 54×2 WIN 54×2
05/09/2018 53 WIN 53
04/09/2018 29 Miss
03/09/2018 71 WIN 71
02/09/2018 65 WIN 65
01/09/2018 57 WIN 57
31/08/2018 56 WIN 56
30/08/2018 48 Miss
29/08/2018 92 WIN 92
28/08/2018 18 Miss
27/08/2018 38 WIN 38
26/08/2018 68 Miss
25/08/2018 60 WIN 60
24/08/2018 36 WIN 36
23/08/2018 40 WIN 40
22/08/2018 34 Miss
21/08/2018 12 Miss
20/08/2018 78 WIN 78
19/08/2018 59 WIN 59
18/08/2018 40 WIN 40
17/08/2018 13 WIN 13
16/08/2018 16 Miss
15/08/2018 67 WIN 67
14/08/2018 57 Miss
13/08/2018 16 WIN 16
12/08/2018 24 WIN 24
11/08/2018 45 WIN 45
10/08/2018 40 Miss
09/08/2018 68 WIN 68
08/08/2018 25 WIN 25
07/08/2018 79 WIN 79
06/08/2018 57 WIN 57
05/08/2018 43 Miss
04/08/2018 35 WIN 35
03/08/2018 19 Miss
02/08/2018 37 Miss
01/08/2018 14 WIN 14
31/07/2018 16 WIN 16
30/07/2018 18 Miss
29/07/2018 75 Miss
28/07/2018 69 Miss
27/07/2018 23 Miss
26/07/2018 26 WIN 26
25/07/2018 50 Miss
24/07/2018 19 WIN 19
23/07/2018 49 WIN 49
22/07/2018 68 WIN 68
21/07/2018 17 WIN 17
20/07/2018 92 WIN 92
19/07/2018 24 WIN 24
18/07/2018 20 WIN 20
17/07/2018 17 WIN 17
16/07/2018 12 Miss
15/07/2018 18 WIN 81
14/07/2018 28 WIN 28
13/07/2018 80 Miss
12/07/2018 64 Miss
11/07/2018 10 WIN 10
10/07/2018 49 WIN 49
09/07/2018 82 Miss
08/07/2018 78 WIN 78
07/07/2018 16 WIN 16
06/07/2018 82×2 WIN 82×2
05/07/2018 15 WIN 15
04/07/2018 59 WIN 59
03/07/2018 29 WIN 29
02/07/2018 71 WIN 71
01/07/2018 46 WIN 46
30/06/2018 24 WIN 24
29/06/2018 79 WIN 79
28/06/2018 12 Miss
27/06/2018 40 Miss
26/06/2018 48 WIN 48
25/06/2018 63 WIN 63
24/06/2018 11 WIN 11
23/06/2018 93 Miss
22/06/2018 65 Miss
21/06/2018 86×2 WIN 86×2
20/06/2018 13 WIN 13
19/06/2018 27 WIN 27
18/06/2018 93 WIN 93
17/06/2018 16 WIN 16
16/06/2018 74 WIN 74
15/06/2018 17 WIN 17
14/06/2018 18 WIN 18
13/06/2018 60 WIN 60
12/06/2018 50 WIN 50
11/06/2018 56 WIN 56
10/06/2018 25  Miss
09/06/2018 52 WIN 52
08/06/2018 98  Miss
07/06/2018 40 WIN 40
06/06/2018 39  Miss
05/06/2018 80×2 WIN 80×2
04/06/2018 10 WIN 10
03/06/2018 58 Miss
02/06/2018 12 WIN 12
01/06/2018 21×2 WIN 21×2
31/05/2018 05 WIN 05
30/05/2018 91 Miss
29/05/2018 32  Miss
28/05/2018 58  Miss
27/05/2018 83  Miss
26/05/2018 84×2 WIN 84×2
25/05/2018 64 Miss
24/05/2018 27 WIN 27
23/05/2018 03 WIN 03
22/05/2018 85 WIN 85
21/05/2018 44 Miss
20/05/2018 28 Miss
19/05/2018 32 WIN 32
18/05/2018 47 Miss
17/05/2018 18 WIN 18
16/05/2018 57 WIN 57
15/05/2018 65 WIN 65
14/05/2018 89 Miss
13/05/2018 81×2 WIN 81×2
12/05/2018 24 Miss
11/05/2018 57×2 WIN 57×2
10/05/2018 18×2 WIN 18×2
09/05/2018 59 Miss
08/05/2018 13 Miss
07/05/2018 00 WIN 00
06/05/2018 67×2 WIN 67×2
05/05/2018 57 WIN 57
04/05/2018 18 WIN 18
03/05/2018 23 Miss
02/05/2018 97 WIN 97
01/05/2018 29 Miss
30/04/2018 10 WIN 10
29/04/2018 98 WIN 98
28/04/2018 34 WIN 34
27/04/2018 18 Miss
26/04/2018 94 WIN 94
25/04/2018 04 Miss
24/04/2018 79 WIN 79
23/04/2018 40 WIN 40
22/04/2018 72 WIN 72
21/04/2018 13 WIN 13
20/04/2018 43 WIN 43
19/04/2018 27 Miss
18/04/2018 19 Miss
17/04/2018 90 Miss
16/04/2018 85 WIN 85
15/04/2018 74 WIN 74
14/04/2018 58 Miss
13/04/2018 39 Miss
12/04/2018 76×2 WIN 76×2
11/04/2018 86 Miss
10/04/2018 18 Miss
09/04/2018 50 WIN 50
08/04/2018 28 WIN 28
07/04/2018 13 WIN 13
06/04/2018 68 WIN 68
05/04/2018 58 WIN 58
04/04/2018 87 WIN 87
03/04/2018 63 WIN 63
02/04/2018 45×2 WIN 45×2
01/04/2018 54 Miss
31/03/2018 12×2 WIN 12×2
30/03/2018 56 Miss
29/03/2018 13 WIN 13
28/03/2018 65 Miss
27/03/2018 39 Miss
26/03/2018 41 Miss
25/03/2018 45 Miss
24/03/2018 10 Miss
23/03/2018 89 Miss
22/03/2018 16 WIN 16
21/03/2018 90 WIN 90
20/03/2018 43 WIN 43
19/03/2018 94 WIN 94
NGÀY 17+18 BẢO TRÌ XIN CẢM ƠN
16/03/2018 66 WIN 66
15/03/2018 74 Miss
14/03/2018 39 WIN 39
13/03/2018 57 WIN 57
12/03/2018 56 WIN 56
11/03/2018 29 WIN 29
10/03/2018 72 WIN 72
09/03/2018 69 Miss
08/03/2018 52 WIN 52
07/03/2018 34 Miss
06/03/2018 93 WIN 93
05/03/2018 46 Miss
04/03/2018 79 WIN 79
03/03/2018 82×2 WIN 82×2
02/03/2018 28 Miss
01/03/2018 94 WIN 94
SOI CẦU CAO CẤP MIỀN BẮC
SONG THỦ LÔ MIỀN BẮC

Bạn đầu tư vào lô đề rất nhiều nhưng toàn thua???Tại vì sao?? Tại vì bạn lấy số không đúng. Hãy trở thành những người đầu tư thông minh. Số chuẩn thì chúng tôi có => Bạn thì có tiền Hãy lấy số chúng tôi cam kết bạn sẽ gỡ đủ …

SOI CẦU CAO CẤP MIỀN BẮC
DÀN LÔ 6 SỐ MIỀN BẮC

  Bạn đầu tư vào lô đề rất nhiều nhưng toàn thua???Tại vì sao?? Tại vì bạn lấy số không đúng. Hãy trở thành những người đầu tư thông minh. Số chuẩn thì chúng tôi có => Bạn thì có tiền Hãy lấy số chúng tôi cam kết bạn sẽ gỡ …

SOI CẦU CAO CẤP MIỀN BẮC
3 CÀNG CAO CẤP MIỀN BẮC

Bạn đầu tư vào lô đề rất nhiều nhưng toàn thua???Tại vì sao?? Tại vì bạn lấy số không đúng. Hãy trở thành những người đầu tư thông minh. Số chuẩn thì chúng tôi có => Bạn thì có tiền Hãy lấy số chúng tôi cam kết bạn sẽ gỡ đủ …