DÀN ĐỀ 4 SỐ MIỀN BẮC

Bạn đầu tư vào lô đề rất nhiều nhưng toàn thua???Tại vì sao?? Tại vì bạn lấy số không đúng. Hãy trở thành những người đầu tư thông minh. Số chuẩn thì chúng tôi có => Bạn thì có tiền Hãy lấy số chúng tôi cam kết bạn sẽ gỡ đủ vốn ngay hôm nay.
 Để tránh trường hợp nhận phải số cũ, các bạn nên nạp thẻ  từ 9h00 đến 18h00.
 Các bạn nạp thẻ đủ 300.000 VNĐ.Có thể nạp cộng dồn nhiều thẻ ( Ví dụ 3 cái 100k )
 Hỗ trợ : Viettel,Mobiphone,Vinaphone,Gate,VNMobile… 

☎️ LIÊN HỆ BẰNG SMS KHI NẠP THẺ BỊ LỖI: 0962796374

icon-dong-hungole-blog (467)  Chú ý: Các bạn nạp thẻ đủ 300.000 VNĐ thì số sẽ xuất hiện ngay tại đây!

icon-dong-hungole-blog (519)  THÀNH CÔNG Không dành cho những người luôn sợ hãi !

THỐNG KÊ KẾT QUẢ DÀN ĐỀ 4 SỐ MIỀN BẮC SIÊU VIP
NGÀY DÀN ĐỀ 4 SỐ KẾT QUẢ
HÔM NAY
21/01/2018 58-85-47-74 Miss
21/01/2018 68-86-96-07 Miss
20/01/2018 89-98-55-58 Miss
19/01/2018 69-85-37-21 Win 21
18/01/2018 48-50-87-97 Miss
17/01/2018 03-30-09-90 Win 09
16/01/2018 08-09-90-10 Miss
15/01/2018 25-47-58-69 Miss
14/01/2018 38-39-93-56  Miss
13/01/2018 71-72-64-32 Win 64
12/01/2018 28-82-39-93 Miss
11/01/2018 38-39-40-41 Miss
10/01/2018 18-81-13-31 Miss
09/01/2018 33-12-34-09 Miss
08/01/2018 47 74 38 83 Miss
07/01/2018 27 72 45 54  Miss
06/01/2018  89 98 49 94  Win 89
05/01/2018 35-61-18-41  Miss
04/01/2018 89-04-56-65 Miss
03/01/2018 72-92-02-56 Miss
02/01/2018 14-41-15-51 Miss
01/01/2018 56-65-25-52 Miss
31/12/2017 59 95 49 98 Win 59
30/12/2017 90-94-92-97 Miss
29/12/2017 90-73-92-93 Win 73
28/12/2017 81-05-11-25 Win 05
27/12/2017 10-19-91-16 Win 16
26/12/2017 09-90-45-04 Win 04
25/12/2017 61-53-63-11 Win 63
24/12/2017 34-43-89-86 Win 86
23/12/2017 38-83-67-95 Miss
22/12/2017 87-43-02-75 Miss
21/12/2017 38-83-67-95 Miss
20/12/2017 36-63-68-86 Win 68
19/12/2017 28-82-39-93  Miss
19/12/2017 28-82-39-93  Miss
18/12/2017 57-75-18-81 Win 75
17/12/2017 79-40-39-27 Miss
16/12/2017 29-30-31-41 Win 31
15/12/2017 28-29-34-36   Miss
14/12/2017 82-61-54-87 Win 87
13/12/2017 56-65-27-72 Win 72
12/12/2017 12-21-49-94 Win 49
11/12/2017 36-78-06-60 Win 60
10/12/2017 11-45-78-76 Win 78
09/12/2017 92-94-67-63 Win 92
08/12/2017  83-38-17-71 Miss
07/12/2017 50-51-52-53 Win 53
06/12/2017 82-27-54-64 Win 64
05/12/2017 77-58-68-86 Win 77
04/12/2017 67-33-89-76 Win 33
03/12/2017 58-12-37-09 Win 09
02/12/2017 39-93-08-80 Miss
01/12/2017 61-53-92-29 Win 92
30/11/2017  96-35-75-50 Win 50
29/11/2017 58-12-37-75 Win 75
28/11/2017 56-50-43-05 Win 05
27/11/2017 07-70-08-11 Win 11
26/11/2017 43-34-59-95  Miss
25/11/2017 07-70-08-80 Win 80
24/11/2017 43-34-59-95  Miss
23/11/2017 18-81-19-91  Miss
22/11/2017 72-19-75-24 Win 24
21/11/2017 25-80-06-53 Win 53
20/11/2017 11-45-65-37 Win 37
19/11/2017 49-78-02-61 Win 61
18/11/2017 62-47-41-22 Win 22
17/11/2017 09-69-28-08   Win 08
16/11/2017 81-18-67-76 Miss
15/11/2017 05-72-16-53 Miss
14/11/2017 03-28-23-97 Win 97
13/11/2017 06-31-24-41 Win 41
12/11/2017 19-70-12-65 Win 65
11/11/2017 56-48-79-52 Miss
10/11/2017 42-53-56-23 Win 23
09/11/2017 82-61-54-27 Win 27
08/11/2017 48-62-18-35 Miss
07/11/2017 49-78-02-38 Win 38
06/11/2017  09-90-36-63  Miss
05/11/2017 65-87-60-09 Win 60
04/11/2017 72-19-75-27 Win 27
03/11/2017 58-12-37-34 Win 34
02/11/2017 39-93-08-80 Miss
01/11/2017 61-53-92-29 Win 92
31/10/2017 03-28-23-80 Miss
30/10/2017 13-90-03-64 Miss
29/10/2017 78-76-43-70 Win 70
28/10/2017 64-71-81-24 Win 24
27/10/2017 82-61-72-27 Win 27
26/10/2017 47-74-51-15 Miss
25/10/2017 21-22-45-37 Win 22
24/10/2017 43-34-45-20 Win 34
23/10/2017 90-91-92-93 Win 91
22/10/2017 35-53-56-76 Win 53
21/10/2017 04-07-09-24    Miss
20/10/2017 25-52-24-42 Miss
19/10/2017 23-56-34-31 Win 31
18/10/2017 21-43-67-70 Win 70
17/10/2017 56-48-79-24 Win 24
16/10/2017 58-12-37-49 Win 49
15/10/2017 19-70-12-25 Miss
14/10/2017 72-65-78-09 Win 72
13/10/2017 72-89-54-28 Win 28
12/10/2017 56-63-58-04 Win 04
11/10/2017 34-22-00-01 Miss
10/10/2017 12-77-71-87 Win 71
09/10/2017 28-37-44-59 Win 37
08/10/2017 01-34-23-99 Win 01
07/10/2017 22-34-23-57 Miss
06/10/2017 78-22-34-77 Miss
05/10/2017  39-67-03-96 Win 96
04/10/2017 12-48-81-95 Miss
03/10/2017 25-89-86-48 Win 48
02/10/2017 07-35-86-54 Win 07
01/10/2017 63-75-25-05 Win 63
SOI CẦU CAO CẤP MIỀN BẮC
SONG THỦ LÔ MIỀN BẮC

Bạn đầu tư vào lô đề rất nhiều nhưng toàn thua???Tại vì sao?? Tại vì bạn lấy số không đúng. Hãy trở thành những người đầu tư thông minh. Số chuẩn thì chúng tôi có => Bạn thì có tiền Hãy lấy số chúng tôi cam kết bạn sẽ gỡ đủ …

SOI CẦU CAO CẤP MIỀN BẮC
DÀN LÔ 6 SỐ MIỀN BẮC

  Bạn đầu tư vào lô đề rất nhiều nhưng toàn thua???Tại vì sao?? Tại vì bạn lấy số không đúng. Hãy trở thành những người đầu tư thông minh. Số chuẩn thì chúng tôi có => Bạn thì có tiền Hãy lấy số chúng tôi cam kết bạn sẽ gỡ …

SOI CẦU CAO CẤP MIỀN BẮC
3 CÀNG CAO CẤP MIỀN BẮC

Bạn đầu tư vào lô đề rất nhiều nhưng toàn thua???Tại vì sao?? Tại vì bạn lấy số không đúng. Hãy trở thành những người đầu tư thông minh. Số chuẩn thì chúng tôi có => Bạn thì có tiền Hãy lấy số chúng tôi cam kết bạn sẽ gỡ đủ …