DÀN ĐỀ 4 SỐ MIỀN BẮC

Bạn đầu tư vào lô đề rất nhiều nhưng toàn thua???Tại vì sao?? Tại vì bạn lấy số không đúng. Hãy trở thành những người đầu tư thông minh. Số chuẩn thì chúng tôi có => Bạn thì có tiền Hãy lấy số chúng tôi cam kết bạn sẽ gỡ đủ vốn ngay hôm nay.
 Để tránh trường hợp nhận phải số cũ, các bạn nên nạp thẻ  từ 9h00 đến 18h00.
 Các bạn nạp thẻ đủ 300.000 VNĐ.Có thể nạp cộng dồn nhiều thẻ ( Ví dụ 3 cái 100k )
 Hỗ trợ : Viettel,Mobiphone,Vinaphone,Gate,VNMobile… 

☎️ LIÊN HỆ BẰNG SMS KHI NẠP THẺ BỊ LỖI:   01635647597

icon-dong-hungole-blog (467)  Chú ý: Các bạn nạp thẻ đủ 300.000 VNĐ thì số sẽ xuất hiện ngay tại đây!

icon-dong-hungole-blog (519)  THÀNH CÔNG Không dành cho những người luôn sợ hãi !

 

🔽NẠP THẺ & NHẬN KẾT QUẢ NGAY Ô DƯỚI ĐÂY 🔽

THỐNG KÊ KẾT QUẢ DÀN ĐỀ 4 SỐ MIỀN BẮC SIÊU VIP
NGÀY DÀN ĐỀ 4 SỐ KẾT QUẢ
HÔM NAY
15/07/2018 09-19-29-39  Miss
14/07/2018 38-48-58-68 Miss
13/07/2018 81-91-00-10 Miss
12/07/2018 02-12-22-32 Miss
11/07/2018 21-23-24-25  Miss
10/07/2018 82-92-08-01 Miss
09/07/2018 45-55-65-75 Win 45
08/07/2018 80-08-90-09 Miss
07/07/2018 47-57-67-77 Win 67
06/07/2018 69-96-89-98  Miss
05/07/2018 97-89-98-99 Miss
04/07/2018 86-96-07-17  Miss
03/07/2018 56-65-25-52  Miss
02/07/2018 16-61-18-81 Miss
01/07/2018 70-07-80-08 Miss
30/06/2018 81-18-91-19 Miss
29/06/2018 67-77-87-97 Miss
28/06/2018 45-54-55-65  Miss
27/06/2018 23-32-13-31  Miss
26/06/2018 47-74-57-75 Miss
25/06/2018 83-38-37-73 Win 83
24/06/2018 49-94-59-95 Win 49
23/06/2018 87-97-01-10 Miss
22/06/2018 38-83-48-84 Win 83
21/06/2018 68-86-69-96 Miss
20/06/2018 61-71-81-91  Miss
19/06/2018 89-98-78-87 Win 89
18/06/2018 76-78-88-98 Miss
17/06/2018 86-68-69-96 Miss
16/06/2018 80-08-90-09 Miss
15/06/2018 89-30-31-32 Miss
14/06/2018 55-75-85-95 Miss
13/06/2018 63-73-83-93 Miss
12/06/2018 62-72-82-92 Miss
11/06/2018 64-74-84-94 Miss
10/06/2018 01-02-03-04 Win 03
09/06/2018 99-89-79-69  Win 99
08/06/2018 68-78-88-98  Miss
07/06/2018 82-84-86-88 Win 82
06/06/2018 75-77-79-81 Win 75
05/06/2018 85-58-57-75 Win 85
04/06/2018 83-84-85-86 Win 83
03/06/2018 00-02-04-06 Win 00
02/06/2018 15-51-16-61 Miss
01/06/2018 67-76-36-63 Miss
31/05/2018 83-38-35-53  Miss
30/05/2018 53-35-36-63 Win 63
29/05/2018 69-96-79-97 Win 97
28/05/2018 78-87-98-89 Miss
27/05/2018 05-50-06-60 Miss
26/05/2018 93-39-34-35 Miss
25/05/2018 82-28-92-29  Miss
24/05/2018 89-99-94-95  Miss
23/05/2018 44-45-47-48 Win 44
22/05/2018 78-87-98-89 Miss
21/05/2018 35-53-39-13 Miss
20/05/2018 68-67-69-70 Win 70
19/05/2018 27-72-22-77 Miss
18/05/2018 75-57-85-58  Miss
17/05/2018 08-80-90-09 Miss
16/05/2018 58-85-49-94  Miss
15/05/2018 16-61-26-62 Win 16
14/05/2018 45-54-56-65 Win 45
13/05/2018 74-47-84-48  Miss
12/05/2018 81-18-28-82 Win 81
11/05/2018 04-05-06-07 Win 04
10/05/2018 10-01-20-02 Win 10
09/05/2018 60-06-70-07 Win 60
08/05/2018 62-72-82-92  Miss
07/05/2018 46-64-45-54 Win 64
06/05/2018 56-65-67-76 Miss
05/05/2018 68-86-78-87 Miss
04/05/2018 23-32-79-97 Miss
03/05/2018 17-71-18-81 Miss
02/05/2018 09-90-07-70 Miss
01/05/2018 56-58-60-62 Win 56
30/04/2018 87-27-72-78 Miss
29/04/2018 34-43-38-83 Miss
28/04/2018 78-87-86-68 Win 86
27/04/2018 30-32-34-36 Win 30
26/04/2018 17-71-18-81 Miss
25/04/2018 19-91-40-59 Miss
24/04/2018 45-54-67-76 Win 45
23/04/2018 38-83-47-74 Miss
22/04/2018 68-86-09-90 Win 68
21/04/2018 66-67-68-69 Win 66
20/04/2018 23-32-79-97  Miss
19/04/2018 09-90-08-80 Win 80
18/04/2018 49-94-05-50 Miss
17/04/2018 82-92-37-64 Win 64
16/04/2018 46-64-56-65 Win 46
15/04/2018 77-78-09-59 Miss
14/04/2018 21-79-97-90 Miss
13/04/2018 01-10-56-65  Win 01
12/04/2018 42-24-17-71 Miss
11/04/2018 34-43-38-83  Miss
10/04/2018 34-42-41-40 Miss
09/04/2018 17-67-52-96 Miss
08/04/2018 57-75-28-82 Miss
07/04/2018 98-89-78-87 Win 98
06/04/2018 09-90-48-84 Win 09
05/04/2018 19-91-09-90 Miss
04/04/2018  78-87-27-72 Miss
03/04/2018  72-99-46-64 Win 46
02/04/2018  12-21-23-24 Win 12
01/04/2018  66-15-51-93 Miss
30/03/2018 00-01-10-20 Win 00
29/03/2018 65-66-67-68
Win 68
28/03/2018 89-98-68-86
Miss
27/03/2018 09-90-03-30 Miss
26/03/2018 27-72-25-52 Miss
25/03/2018 97-68-86-78 Miss
24/03/2018 44-45-46-64 Win 45
23/03/2018 34-43-35-53 Miss
22/03/2018 39-93-49-94 Win 39
21/03/2018 37-77-08-80 Miss
20/03/2018 65-56-45-54 Win 65
19/03/2018 94-49-79-97 Win 94
NGÀY 17+18 BẢO TRÌ XIN CẢM ƠN
16/03/2018 49-94-48-84 Win 49
15/03/2018 16-61-26-62 Win 16
14/03/2018 63-50-28-82 Miss
13/03/2018 27-72-49-94 Miss
12/03/2018 77-88-45-56 Win 77
11/03/2018 29-92-38-83 Win 29
10/03/2018 55-37-73-56 Miss
09/03/2018 18-81-23-32 Win 23
08/03/2018 60-06-89-98 Win 98
07/03/2018 28-82-38-83 Win 83
06/03/2018 74-86-71-24  Miss
05/03/2018 42-88-01-10  Miss
04/03/2018 36-46-26-62 Miss
03/03/2018 46-64-45-54  Miss
02/03/2018 55-54-45-53 Miss
01/03/2018 29-68-86-53 Miss
SOI CẦU CAO CẤP MIỀN BẮC
SONG THỦ LÔ MIỀN BẮC

Bạn đầu tư vào lô đề rất nhiều nhưng toàn thua???Tại vì sao?? Tại vì bạn lấy số không đúng. Hãy trở thành những người đầu tư thông minh. Số chuẩn thì chúng tôi có => Bạn thì có tiền Hãy lấy số chúng tôi cam kết bạn sẽ gỡ đủ …

SOI CẦU CAO CẤP MIỀN BẮC
DÀN LÔ 6 SỐ MIỀN BẮC

  Bạn đầu tư vào lô đề rất nhiều nhưng toàn thua???Tại vì sao?? Tại vì bạn lấy số không đúng. Hãy trở thành những người đầu tư thông minh. Số chuẩn thì chúng tôi có => Bạn thì có tiền Hãy lấy số chúng tôi cam kết bạn sẽ gỡ …

SOI CẦU CAO CẤP MIỀN BẮC
3 CÀNG CAO CẤP MIỀN BẮC

Bạn đầu tư vào lô đề rất nhiều nhưng toàn thua???Tại vì sao?? Tại vì bạn lấy số không đúng. Hãy trở thành những người đầu tư thông minh. Số chuẩn thì chúng tôi có => Bạn thì có tiền Hãy lấy số chúng tôi cam kết bạn sẽ gỡ đủ …