DÀN LÔ 6 SỐ MIỀN BẮC

 
Bạn đầu tư vào lô đề rất nhiều nhưng toàn thua???Tại vì sao?? Tại vì bạn lấy số không đúng. Hãy trở thành những người đầu tư thông minh. Số chuẩn thì chúng tôi có => Bạn thì có tiền Hãy lấy số chúng tôi cam kết bạn sẽ gỡ đủ vốn ngay hôm nay.
 Để tránh trường hợp nhận phải số cũ, các bạn nên nạp thẻ  từ 9h00 đến 18h00.
 Các bạn nạp thẻ đủ 1.000.000 VNĐ.Có thể nạp cộng dồn nhiều thẻ ( Ví dụ 10 cái 100k )
 Hỗ trợ : Viettel,Mobiphone,Vinaphone,Gate,VNMobile… 

☎️ LIÊN HỆ BẰNG SMS KHI NẠP THẺ BỊ LỖI: 0962796374

icon-dong-hungole-blog (467)  Chú ý: Các bạn nạp thẻ đủ 1.000.000 VNĐ thì số sẽ xuất hiện ngay tại đây!

icon-dong-hungole-blog (519)  THÀNH CÔNG Không dành cho những người luôn sợ hãi !

THỐNG KÊ KẾT QUẢ DÀN LÔ 6 SỐ CAO CẤP MIỀN BẮC
NGÀY DÀN LÔ 6 SỐ VIP KẾT QUẢ
HÔM NAY
22/01/2018 67-26-71-84-28-08 Trúng 6/6
21/01/2018 43×2-36-63-24-42-34 Trúng 3/6
20/01/2018 32-70-53-76-91-62 Trúng 6/6
19/01/2018 62-29-72-79-71-37 Trúng 6/6
18/01/2018 67-81-43-34-63-69 Trượt
17/01/2018 47-74-56-65-66-88 Trượt
16/01/2018 20-37-53-60-67-16 Trúng 6/6 
15/01/2018 71-01-41-46-82-98 Trúng 6/6 
14/01/2018 68-43-11-04-48-21 Trúng 6/6 
13/01/2018 07-40-64-84-94-72 Trúng 6/6 
12/01/2018 23-46-80-92-17-05 Trúng 6/6 
11/01/2018 03-06-38-26-86-93 Trúng 6/6 
10/01/2018 37-74-88-72-04-45 Trúng 6/6 
09/01/2018 01-20-45-59-61-67 Trúng 6/6 
08/01/2018 36-50-73-79-90-81 Trúng 6/6 
07/01/2018 53-82-08-57-58-85 Trúng 4/6 
06/01/2018 70-63-93-78-75-48 Trúng 6/6 
05/01/2018 06-51-42-71-91-96 Trúng 6/6 
04/01/2018 13-71-24-91-97-74 Trúng 6/6 
03/01/2018 18-81-71-29-34-43 Trúng 4/6 
02/01/2018 01-34-40-61-76-59 Trúng 6/6 
01/01/2018 02-58-71-81-44-62 Trúng 6/6 
31/12/2017 24-42-21-97-61-51 Trúng 6/6 
30/12/2017 11-89-95-71-59-16 Trúng 4/6 
29/12/2017 04-15-37-78-94-25 Trúng 6/6 
28/12/2017 06-27-52-81-93-97 Trúng 6/6 
27/12/2017 81-49-74-97-65-16 Trúng 6/6 
26/12/2017 96-69-35-53-47-74 Trúng 1/6 
25/12/2017 27-92-81-88-62-56 Trúng 6/6 
24/12/2017 90-70-87-14-48-31 Trúng 6/6 
23/12/2017 53-35-58-85-19-91 Trúng 2/6 
22/12/2017  63-36×2-19-91-10-01 Trúng 3/6 
21/12/2017 01-59-95-72-19-91 Trúng 3/6 
20/12/2017 26-62-27-72-38-83 Trúng 1/6 
19/12/2017 15-27-72-25-92-18 Trúng 4/6 
18/12/2017 17-25-52-18-06-75 Trúng 4/6 
17/12/2017 67-76-45-54-69-96 Trúng 3/6 
16/12/2017 75-76-44-45-29-30 Trúng 2/6 
15/12/2017 02-31-17-71-96-69 Trúng 1/6 
14/12/2017 35-93-87-82-01-88 Trúng 6/6 
13/12/2017 03-74-72-14-19-66 Trúng 6/6 
12/12/2017 67-76-43-63-49-99 Trúng 6/6 
11/12/2017 09-87-93-51-42-46 Trúng 6/6 
10/12/2017 23×2-80-44-78-36-18 Trúng 5/6 
09/12/2017 54×2-19-92-85-18-81 Trúng 5/6 
08/12/2017 71-81-04-57-92-98 Trúng 4/6 
07/12/2017 13-84-92-98-57-61 Trúng 6/6 
06/12/2017 09-57-53-35-51-92 Trúng 6/6 
05/12/2017 04-13-17-49-61-68 Trúng 6/6 
04/12/2017 13-06-48-50-87-97 Trúng 6/6 
03/12/2017 12-35-43-76-67-25 Trượt
02/12/2017 41-49-61-68-82-05 Trúng 6/6
01/12/2017 05-25-60-68-94-51 Trúng 6/6
30/11/2017    31-81-28-50-69-67 Trúng 4/6
29/11/2017    17-71-39-93-89-98 Trúng 4/6
28/11/2017    04-05-82-99-58-85 Trúng 4/6
27/11/2017    91-80-28-17-30-63 Trúng 6/6
26/11/2017   17-08-24-50-75-90 Trúng 3/6
25/11/2017   26-35-52-62-98-01 Trúng 6/6
24/11/2017    41-03-68-24-42-14 Trúng 3/6
23/11/2017    26-67-71-93-89-04 Trúng 6/6
22/11/2017    28-82-64-36-47-49 Trúng 3/6
21/11/2017    32-08-42-45-78-68 Trúng 6/6
20/11/2017    12-37-85-18-81-55 Trúng 3/6
19/11/2017    21-27-41-61-67-95 Trúng 6/6
18/11/2017  12-35-43-76-67-25 Trượt
17/11/2017     30-53-78-64-89-92 Trúng 6/6
16/11/2017     51-86-81-26-43-31 Trúng 6/6
15/11/2017     15×2-47-21-77-97-56 Trúng 7/6
14/11/2017     04-15-37-78-94-25 Trúng 6/6
13/11/2017      06-72-75-56-22-25 Trúng 6/6
12/11/2017      14-65-25-52-09-05 Trúng 2/6
11/11/2017      72×2-66×2-48-68-86-08 Trúng 5/6
10/11/2017      28-60×3-53-19-91-08 Trúng 5/6
09/11/2017      25-98×2-52-28-82-09 Trúng 3/6
08/11/2017      71-75×2-04-40-17-19 Trúng 3/6
07/11/2017     62-38×3-26-87-59-39 Trúng 5/6
06/11/2017 07-11-17-68-27-75 Trúng 6/6
05/11/2017 07-16-45-52-85-88 Trúng 6/6
04/11/2017 02-11-36-21-43-45 Trúng 6/6
03/11/2017 12-35-43-76-67-25 Trượt
02/11/2017 41-49-61-68-82-05 Trúng 6/6
01/11/2017 05-25-60-68-94-51 Trúng 6/6
SOI CẦU CAO CẤP MIỀN BẮC
SONG THỦ LÔ MIỀN BẮC

Bạn đầu tư vào lô đề rất nhiều nhưng toàn thua???Tại vì sao?? Tại vì bạn lấy số không đúng. Hãy trở thành những người đầu tư thông minh. Số chuẩn thì chúng tôi có => Bạn thì có tiền Hãy lấy số chúng tôi cam kết bạn sẽ gỡ đủ …

SOI CẦU CAO CẤP MIỀN BẮC
3 CÀNG CAO CẤP MIỀN BẮC

Bạn đầu tư vào lô đề rất nhiều nhưng toàn thua???Tại vì sao?? Tại vì bạn lấy số không đúng. Hãy trở thành những người đầu tư thông minh. Số chuẩn thì chúng tôi có => Bạn thì có tiền Hãy lấy số chúng tôi cam kết bạn sẽ gỡ đủ …

SOI CẦU CAO CẤP MIỀN BẮC
DÀN ĐỀ 12 SỐ MIỀN BẮC

Bạn đầu tư vào lô đề rất nhiều nhưng toàn thua???Tại vì sao?? Tại vì bạn lấy số không đúng. Hãy trở thành những người đầu tư thông minh. Số chuẩn thì chúng tôi có => Bạn thì có tiền Hãy lấy số chúng tôi cam kết bạn sẽ gỡ đủ …