DÀN LÔ 2 NHÁY MIỀN BẮC

Bạn đầu tư vào lô đề rất nhiều nhưng toàn thua???Tại vì sao?? Tại vì bạn lấy số không đúng. Hãy trở thành những người đầu tư thông minh. Số chuẩn thì chúng tôi có => Bạn thì có tiền Hãy lấy số chúng tôi cam kết bạn sẽ gỡ đủ vốn ngay hôm nay.
 Để tránh trường hợp nhận phải số cũ, các bạn nên nạp thẻ  từ 9h00 đến 18h00.
 Các bạn nạp thẻ đủ 2.000.000 VNĐ.Có thể nạp cộng dồn nhiều thẻ ( Ví dụ 4 cái 500k )
 Hỗ trợ : Viettel,Mobiphone,Vinaphone,Gate,VNMobile… 

☎️ LIÊN HỆ BẰNG SMS KHI NẠP THẺ BỊ LỖI: 01635647597

icon-dong-hungole-blog (467)  Chú ý: Các bạn nạp thẻ đủ 2.000.000 VNĐ thì số sẽ xuất hiện ngay tại đây!

icon-dong-hungole-blog (519)  THÀNH CÔNG Không dành cho những người luôn sợ hãi ! 

 

🔽NẠP THẺ & NHẬN KẾT QUẢ NGAY Ô DƯỚI ĐÂY 🔽

THỐNG KÊ KẾT QUẢ DÀN LÔ 2 NHÁY SUPPER VIP
NGÀY DÀN LÔ 2 NHÁY KẾT QUẢ
HÔM NAY
15/07/2018 18-81 Win  18-81
14/07/2018 16-28 Win  28
13/07/2018 45-54×3 Win  54×3
12/07/2018 17-64 Miss
11/07/2018 75×2-02×2 Win  75×2-02×2
10/07/2018 49-94 Win  49-94
09/07/2018 00-50 Win  00-50
08/07/2018 55×2-67 Win  55×2-67
07/07/2018 69×2-09 Win  69×2
06/07/2018 82×2-59 Win  82×2
05/07/2018 28×2-82 Win  28×2
04/07/2018 35-53 Win  35-53
03/07/2018 95×2-59×2 Win  95×2-59×2
02/07/2018 94×2-47 Win  94×2-47
01/07/2018 00×2-46 Win  00×2-46
30/06/2018 24-42 Win  24-42
29/06/2018 15×2-01 Win  15×2-01
28/06/2018 91-99 Win  91-99
27/06/2018 82×2-74 Win 82×2-74
26/06/2018 92×2-95 Win 92×2
25/06/2018 64-69 Win 64
24/06/2018 81-82 Win 81-82
23/06/2018 87-83 Miss
22/06/2018 97-79 Miss
21/06/2018 28-51 Miss
20/06/2018 13-89 Win 13
19/06/2018 42-94 Miss
18/06/2018 53-98 Win 53
17/06/2018 48-84 Miss
16/06/2018 89×2-98×2 Win 89×2-98×2
15/06/2018 83×2-17 Win 83×2-17
14/06/2018 04×2-18 Win 0x2-18
13/06/2018 05-99 Miss
12/06/2018 84×2-93 Win 84×2
11/06/2018 25-78 Win 25
10/06/2018 12-21 Miss
09/06/2018 01-52 Win 01-52
08/06/2018 74-91 Miss
07/06/2018 89×2-40 Win 89×2-40
06/06/2018 39-23 Miss
05/06/2018 43-74 Win 43-74
04/06/2018 40-04 Win 40-04
03/06/2018 78-87×2 Win 78-87×2
02/06/2018 85×3-12 Win 85×3-12
01/06/2018 21×2-12 Win 21×2-12
31/05/2018 68-86 Win 68-86
30/05/2018 26-62 Win 26-62
29/05/2018 12-21 Win 12-21
28/05/2018 10-01 Win 10-01
27/05/2018 73-09 Win 73-09
26/05/2018 44-66 Miss
25/05/2018 48×2-84 Win 48×2-84
24/05/2018 76×2-27 Win 76×2-27
23/05/2018 72×2-03 Win 72×2-03
22/05/2018 85-64 Win 85-64
21/05/2018 32×210 Win 32×2-10
20/05/2018 29×2-26 Win 29×2-26
19/05/2018 04-70 Miss
18/05/2018 23×2-32 Win 23×2
17/05/2018 22-70 Miss
16/05/2018 20-11×2 Win 11×2
15/05/2018 45-54 Win 54
14/05/2018 36-63 Miss
13/05/2018 07-70×2 Win 70×2
12/05/2018 72-27 Win 27
11/05/2018 75-57×2 Win 57×2
10/05/2018 18×2-10 Win 18×2-10
09/05/2018 67-87 Win 67-87
08/05/2018 73-93 Miss
07/05/2018 61×2-62 Win 61×2-62
06/05/2018 29-92 Miss
05/05/2018 02-20 Miss
04/05/2018 33-77 Win 33
03/05/2018 41-84 Win 41-84
02/05/2018 55×2-97 Win 55×2-97
01/05/2018 66×2-00 Win 66×2-00
30/04/2018 49-10 Win 49-10
29/04/2018 98-47 Win 98-47
28/04/2018 36×2-27 Win 36×2-27
27/04/2018 98×2-89 Win 98×2-89
26/04/2018 23×2-86 Win 23×2-86
25/04/2018 19-91 Win 19-91
24/04/2018 06-86 Miss
23/04/2018 40-15 Win 40
22/04/2018 68×3-29 Win 68×3
21/04/2018 27×2-13 Win 27×2-13
20/04/2018 10×2-43 Win 10×2-43
19/04/2018 80-41 Win 80-41
18/04/2018 34×2-21×2 Win 34×2-21×2
17/04/2018 39-93 Win 39
16/04/2018 60-06 Miss
15/04/2018 57-74 Win 57-74
14/04/2018 01-36 Miss
13/04/2018 15×2-78 Win 15×2-78
12/04/2018 50-05 Win 50
11/04/2018 97×2-49×2 Win 49×2-97×2
10/04/2018 16-61 Miss
09/04/2018 50-05 Win 50
08/04/2018 28-82 Win 28
07/04/2018 13-76×2 Win 13-76×2
06/04/2018 69-96 Win 69-96
05/04/2018 89-98 Miss
04/04/2018 96-87 Win 96-87
03/04/2018 76×2-54×2 Win 76×2-54×2
02/04/2018 45×2-12 Win 45×2-12
01/04/2018 22-71 Win 22-71
31/03/2018 12×2-02 Win 12×2-02
30/03/2018 47×2-00 Win 47×2-00
29/03/2018 00×2-23 Win 00×2
28/03/2018 50×2-05 Win 50×2
27/03/2018 80-93 Win 80
26/03/2018 55×2-64 Win 55×2-64
25/03/2018 77×2-94 Win 77×2-94
24/03/2018 13×2-97×2 Win 13×2-97×2
23/03/2018 17×2-04 Win 17×2-04
22/03/2018 71×2-16 Win 71×2-16
21/03/2018 90-09 Win 90
20/03/2018 46×2-65 Win 46×2-65
19/03/2018 94-33 Win 94-33
NGÀY 17+18  BẢO TRÌ XIN CẢM ƠN
16/03/2018 60-66 Win 66
15/03/2018 56-86×2 Win 86×2-56
14/03/2018 40×2-39 Win 40×2-39
13/03/2018 07-92×2 Win 07-92×2
12/03/2018 67×2-76 Win 67×2-76
11/03/2018 88-29 Win 88-29
10/03/2018 72-77 Win 72-77
09/03/2018 17×2-51 Win 17×2-51
08/03/2018 58×2-85 Win 58×2-85
07/03/2018 50×3-06 Win 50×3-06
06/03/2018 58-85×2 Win 58-85×2
05/03/2018 46-64 miss
04/03/2018 85-58×2 Win 58×2
03/03/2018 28-82×2 Win 82×2
02/03/2018 28-80×2 Win 80×2
01/03/2018 49-94 Win 94
SOI CẦU CAO CẤP MIỀN BẮC
SONG THỦ LÔ MIỀN BẮC

Bạn đầu tư vào lô đề rất nhiều nhưng toàn thua???Tại vì sao?? Tại vì bạn lấy số không đúng. Hãy trở thành những người đầu tư thông minh. Số chuẩn thì chúng tôi có => Bạn thì có tiền Hãy lấy số chúng tôi cam kết bạn sẽ gỡ đủ …

SOI CẦU CAO CẤP MIỀN BẮC
DÀN LÔ 6 SỐ MIỀN BẮC

  Bạn đầu tư vào lô đề rất nhiều nhưng toàn thua???Tại vì sao?? Tại vì bạn lấy số không đúng. Hãy trở thành những người đầu tư thông minh. Số chuẩn thì chúng tôi có => Bạn thì có tiền Hãy lấy số chúng tôi cam kết bạn sẽ gỡ …

SOI CẦU CAO CẤP MIỀN BẮC
3 CÀNG CAO CẤP MIỀN BẮC

Bạn đầu tư vào lô đề rất nhiều nhưng toàn thua???Tại vì sao?? Tại vì bạn lấy số không đúng. Hãy trở thành những người đầu tư thông minh. Số chuẩn thì chúng tôi có => Bạn thì có tiền Hãy lấy số chúng tôi cam kết bạn sẽ gỡ đủ …