ĐỀ ĐẦU ĐUÔI MIỀN BẮC

Bạn đầu tư vào lô đề rất nhiều nhưng toàn thua???Tại vì sao?? Tại vì bạn lấy số không đúng. Hãy trở thành những người đầu tư thông minh. Số chuẩn thì chúng tôi có => Bạn thì có tiền Hãy lấy số chúng tôi cam kết bạn sẽ gỡ đủ vốn ngay hôm nay.
 Để tránh trường hợp nhận phải số cũ, các bạn nên nạp thẻ  từ 9h00 đến 18h00.
 Các bạn nạp thẻ đủ 300.000 VNĐ.Có thể nạp cộng dồn nhiều thẻ ( Ví dụ 3 cái 100k )
 Hỗ trợ : Viettel,Mobiphone,Vinaphone,Gate,VNMobile… 

☎️ LIÊN HỆ BẰNG SMS KHI NẠP THẺ BỊ LỖI: 0962796374

icon-dong-hungole-blog (467)  Chú ý: Các bạn nạp thẻ đủ 300.000 VNĐ thì số sẽ xuất hiện ngay tại đây!

icon-dong-hungole-blog (519)  THÀNH CÔNG Không dành cho những người luôn sợ hãi !

THỐNG KÊ KẾT QUẢ ĐỀ ĐẦU ĐUÔI MIỀN BẮC
NGÀY ĐỀ ĐẦU ĐUÔI MB KẾT QUẢ
HÔM NAY
22/01/2018 Đầu 4- Đuôi 7 Miss
21/01/2018 Đầu 3– Đuôi 9 Win Đầu 3– Đuôi 9
20/01/2018 Đầu 6– Đuôi 3 Win Đầu 6– Đuôi 3
19/01/2018 Đầu 2– Đuôi 1 Win Đầu 2– Đuôi 1
18/01/2018 Đầu 8- Đuôi 3 Miss
17/01/2018 Đầu 0– Đuôi 9 Win Đầu 0– Đuôi 9
16/01/2018 Đầu 6– Đuôi 6 Win Đầu 6– Đuôi 6
15/01/2018 Đầu 9– Đuôi 8 Win Đầu 9– Đuôi 8
14/01/2018 Đầu 2– Đuôi 1 Win Đầu 2– Đuôi 1
13/01/2018 Đầu 6– Đuôi 4 Win Đầu 6– Đuôi 4
12/01/2018 Đầu 6- Đuôi 5 Miss
11/01/2018 Đầu 3- Đuôi 6 Miss
10/01/2018 Đầu 4– Đuôi 3 Win Đầu 4
09/01/2018 Đầu 6– Đuôi 4 Win Đầu 6
08/01/2018 Đầu 0– Đuôi 9 Win Đầu 0
07/01/2018 Đầu 5– Đuôi 6 Win Đầu 5
06/01/2018 Đầu 8– Đuôi 5 Win Đầu 8
05/01/2018 Đầu 0– Đuôi 4 Win Đầu 0
04/01/2018 Đầu 7– Đuôi 3 Win Đầu 7
03/01/2018 Đầu 1– Đuôi 2 Win Đầu 1
02/01/2018 Đầu 3– Đuôi 2 Win Đầu 3
01/01/2018 Đầu 6– Đuôi 3 Win Đầu 6
 31/12/2017 Đầu 3- Đuôi 0 Miss
 30/12/2017 Đầu 2- Đuôi 9 Miss
 29/12/2017 Đầu 2- Đuôi 7 Miss
 28/12/2017 Đầu 4- Đuôi 7 Miss
 27/12/2017 Đầu 1– Đuôi 6 Win Đầu 1– Đuôi 6
 26/12/2017 Đầu 0– Đuôi 4 Win Đầu 0– Đuôi 4
 25/12/2017 Đầu 6– Đuôi 3 Win Đầu 6– Đuôi 3
 24/12/2017 Đầu 4- Đuôi 2 Miss
 23/12/2017 Đầu 4- Đuôi 6 Miss
 22/12/2017 Đầu 4- Đuôi 6 Miss
 21/12/2017 Đầu 5- Đuôi 9 Miss
 20/12/2017 Đầu 3- Đuôi 8 Win Đuôi 8
 19/12/2017 Đầu 1– Đuôi 8 Win Đầu 1– Đuôi 8
 18/12/2017 Đầu 7– Đuôi 5 Win Đầu 7– Đuôi 5
 17/12/2017 Đầu 4– Đuôi 8 Win Đầu 4– Đuôi 8
 16/12/2017 Đầu 3– Đuôi 1 Win Đầu 3– Đuôi 1
 15/12/2017 Đầu 3- Đuôi 1 Miss
 14/12/2017 Đầu 8– Đuôi 7 Win Đầu 8– Đuôi 7
 13/12/2017 Đầu 7– Đuôi 2 Win Đầu 7– Đuôi 2
 12/12/2017 Đầu 4– Đuôi 9 Win Đầu 4– Đuôi 9
 11/12/2017 Đầu 6– Đuôi 0 Win Đầu 6– Đuôi 0
 10/12/2017 Đầu 7– Đuôi 8 Win Đầu 7– Đuôi 8
 09/12/2017 Đầu 9– Đuôi 2 Win Đầu 9– Đuôi 2
 08/12/2017 Đầu 3- Đuôi 2 Miss
 07/12/2017 Đầu 5– Đuôi 3 Win Đầu 5– Đuôi 3
 06/12/2017 Đầu 6– Đuôi 4 Win Đầu 6– Đuôi 4
 05/12/2017 Đầu 7– Đuôi 7 Win Đầu 7– Đuôi 7
 04/12/2017 Đầu 3– Đuôi 3 Win Đầu 3– Đuôi 3
 03/12/2017 Đầu 0– Đuôi 9 Win Đầu 0– Đuôi 9
 02/12/2017 Đầu 7– Đuôi 0 Win Đầu 7– Đuôi 0
 01/12/2017 Đầu 1– Đuôi 4 Win Đầu 1
 30/11/2017 Đầu 5– Đuôi 0 Win Đầu 5– Đuôi 0
 29/11/2017 Đầu 7- Đuôi 5 Win Đầu 7- Đuôi 5
 28/11/2017 Đầu 0- Đuôi 5 Win Đầu 0- Đuôi 5
 27/11/2017 Đầu 1- Đuôi 1 Win Đầu 1- Đuôi 1
 26/11/2017 Đầu 8– Đuôi 9 Win Đuôi 9
 25/11/2017 Đầu 8– Đuôi 2 Win Đầu 8
 24/11/2017 Đầu 6– Đuôi 8 Win Đầu 6– Đuôi 8
 23/11/2017 Đầu 4- Đuôi 2 Win Đuôi 2
 22/11/2017 Đầu 2– Đuôi 4 Win Đầu 2– Đuôi 4
 21/11/2017 Đầu 5– Đuôi 3 Win Đầu 5– Đuôi 3
 20/11/2017 Đầu 3– Đuôi 7 Win Đầu 3– Đuôi 7
 19/11/2017 Đầu – Đuôi 1 Win Đầu 6– Đuôi 1
 18/11/2017 Đầu 1- Đuôi1 Miss
 17/11/2017 Đầu 3 – Đuôi 2 Miss
 16/11/2017 Đầu – Đuôi 0 Win Đầu 5– Đuôi 0
 15/11/2017 Đầu – Đuôi 8 Win Đầu 9– Đuôi 8
 14/11/2017 Đầu – Đuôi 7 Win Đầu 9– Đuôi 7
 13/11/2017 Đầu 4 – Đuôi 1 Miss
 12/11/2017 Đầu 6 – Đuôi 5 Miss
 11/11/2017 Đầu – Đuôi 3 Win Đầu 9– Đuôi 3
 10/11/2017 Đầu – Đuôi 3 Win Đầu 2– Đuôi 3
 09/11/2017 Đầu – Đuôi 7 Win Đầu 2– Đuôi 7
 08/11/2017 Đầu – Đuôi 6 Win Đuôi 8
 07/11/2017 Đầu 5 – Đuôi 8 Win Đuôi 8
 06/11/2017 Đầu 5 – Đuôi 5 Win Đầu 5– Đuôi 5
 05/11/2017 Đầu 6 – Đuôi 0 Win Đầu 6– Đuôi 0
 04/11/2017 Đầu 2 – Đuôi 7 Win Đầu 2– Đuôi 7
 03/11/2017 Đầu 3 – Đuôi 0 Win Đầu 3
 02/11/2017 Đầu 6 – Đuôi 1 Win Đầu 6– Đuôi 1
 01/11/2017 Đầu 8 – Đuôi 3 Miss
 31/10/2017 Đầu 4 – Đuôi 3 Win Đầu 4– Đuôi 3
 30/10/2017 Đầu 8 – Đuôi 7 Win Đầu 8– Đuôi 7
 29/10/2017 Đầu 8 – Đuôi 1 Miss
 28/10/2017 Đầu 2 – Đuôi 4 Win Đầu 2– Đuôi 4
 27/10/2017 Đầu 2 – Đuôi 7 Win Đầu 2– Đuôi 7
 26/10/2017 Đầu 9 – Đuôi 2 Win Đuôi 2
 25/10/2017 Đầu 2 – Đuôi 2 Win Đầu 2– Đuôi 2
 24/10/2017 Đầu 3 – Đuôi 4 Win Đầu 3– Đuôi 4
 23/10/2017 Đầu 9 – Đuôi 1 Win Đầu 9– Đuôi 1
 22/10/2017 Đầu 8 – Đuôi 3 Win Đuôi 3
 21/10/2017 Đầu 9 – Đuôi 5 Win Đầu 9– Đuôi 5
 20/10/2017 Đầu 0 – Đuôi 2 Win  Đuôi 2
 19/10/2017 Đầu 3 – Đuôi 1 Win Đầu 3– Đuôi 1
 18/10/2017 Đầu 5 – Đuôi 0 Win  Đuôi 0
 17/10/2017 Đầu 2 – Đuôi 4 Win Đầu 2– Đuôi 4
 16/10/2017 Đầu 5 – Đuôi 2 Miss
 15/10/2017 Đầu 8 – Đuôi 5 Win Đầu 8– Đuôi 5
 14/10/2017 Đầu 7 – Đuôi 2 Win Đầu 7– Đuôi 2
 13/10/2017 Đầu 2 – Đuôi 8 Miss
 12/10/2017 Đầu 0 – Đuôi 4 Miss
 11/10/2017 Đầu 9 – Đuôi 0 Win Đầu 9 – Đuôi 0
 10/10/2017 Đầu 7 – Đuôi 1 Win Đầu 7 – Đuôi 1
 09/10/2017 Đầu 3– Đuôi 6 Win Đầu 3
 08/10/2017 Đầu 0 – Đuôi Win Đầu 0 – Đuôi 1
 07/10/2017  Đầu 2– Đuôi 4 Win Đầu 2 – Đuôi 4
 06/10/2017  Đầu 0 Đuôi 7 Win Đầu 0
 05/10/2017  Đầu 5- Đuôi 3 Miss
 04/10/2017  Đầu 7 – Đuôi 9 Win Đầu 7 – Đuôi 9
 03/10/2017   Đầu 4 – Đuôi 8 Win Đầu  4– Đuôi 8
 02/10/2017   Đầu 0 – Đuôi 7 Win Đầu 0 – Đuôi 7
 01/10/2017   Đầu 6 – Đuôi 3 Win Đầu 6 – Đuôi 3
SOI CẦU CAO CẤP MIỀN BẮC
SONG THỦ LÔ MIỀN BẮC

Bạn đầu tư vào lô đề rất nhiều nhưng toàn thua???Tại vì sao?? Tại vì bạn lấy số không đúng. Hãy trở thành những người đầu tư thông minh. Số chuẩn thì chúng tôi có => Bạn thì có tiền Hãy lấy số chúng tôi cam kết bạn sẽ gỡ đủ …

SOI CẦU CAO CẤP MIỀN BẮC
DÀN LÔ 6 SỐ MIỀN BẮC

  Bạn đầu tư vào lô đề rất nhiều nhưng toàn thua???Tại vì sao?? Tại vì bạn lấy số không đúng. Hãy trở thành những người đầu tư thông minh. Số chuẩn thì chúng tôi có => Bạn thì có tiền Hãy lấy số chúng tôi cam kết bạn sẽ gỡ …

SOI CẦU CAO CẤP MIỀN BẮC
3 CÀNG CAO CẤP MIỀN BẮC

Bạn đầu tư vào lô đề rất nhiều nhưng toàn thua???Tại vì sao?? Tại vì bạn lấy số không đúng. Hãy trở thành những người đầu tư thông minh. Số chuẩn thì chúng tôi có => Bạn thì có tiền Hãy lấy số chúng tôi cam kết bạn sẽ gỡ đủ …