ĐỀ ĐẦU ĐUÔI MIỀN BẮC

Bạn đầu tư vào lô đề rất nhiều nhưng toàn thua???Tại vì sao?? Tại vì bạn lấy số không đúng. Hãy trở thành những người đầu tư thông minh. Số chuẩn thì chúng tôi có => Bạn thì có tiền Hãy lấy số chúng tôi cam kết bạn sẽ gỡ đủ vốn ngay hôm nay.
 Để tránh trường hợp nhận phải số cũ, các bạn nên nạp thẻ  từ 9h00 đến 18h00.
 Các bạn nạp thẻ đủ 300.000 VNĐ.Có thể nạp cộng dồn nhiều thẻ ( Ví dụ 3 cái 100k )
 Hỗ trợ : Viettel,Mobiphone,Vinaphone,Gate,VNMobile… 

☎️ LIÊN HỆ BẰNG SMS KHI NẠP THẺ BỊ LỖI:  0335647597

icon-dong-hungole-blog (467)  Chú ý: Các bạn nạp thẻ đủ 300.000 VNĐ thì số sẽ xuất hiện ngay tại đây!

icon-dong-hungole-blog (519)  THÀNH CÔNG Không dành cho những người luôn sợ hãi !

 

🔽NẠP THẺ & NHẬN KẾT QUẢ NGAY Ô DƯỚI ĐÂY 🔽

THỐNG KÊ KẾT QUẢ ĐỀ ĐẦU ĐUÔI MIỀN BẮC
NGÀY ĐỀ ĐẦU ĐUÔI MB KẾT QUẢ
HÔM NAY
14/12/2018 Đầu 8- Đuôi 8 Win Đầu 8- Đuôi 8
13/12/2018 Đầu 2 Đuôi 9 Miss
12/12/2018 Đầu 4- Đuôi 0 Win Đầu 4- Đuôi 0
11/12/2018 Đầu 9- Đuôi 1 Win Đầu 9- Đuôi 1
10/12/2018 Đầu 7 Đuôi 3 Miss
09/12/2018 Đầu 9 Đuôi 8 Win Đuôi 8
08/12/2018 Đầu 8 Đuôi 3 Win Đuôi 3
07/12/2018 Đầu 6- Đuôi 5 Win Đầu 6
06/12/2018 Đầu 5- Đuôi 1 Win Đầu 5
05/12/2018 Đầu 8- Đuôi 8 Win Đầu 8- Đuôi 8
04/12/2018 Đầu 5- Đuôi 9 Win Đầu 5- Đuôi 9
03/12/2018 Đầu 6- Đuôi 7 Win Đầu 6- Đuôi 7
02/12/2018 Đầu 5- Đuôi 6 Win Đầu 5- Đuôi 6
01/12/2018 Đầu 5 Đuôi 9 Win Đuôi 9
30/11/2018 Đầu 4 Đuôi 1 Win Đuôi 1
29/11/2018 Đầu 2- Đuôi 9 Win Đầu 2- Đuôi 9
28/11/2018 Đầu 6- Đuôi 5 Win Đầu 6- Đuôi 5
27/11/2018 Đầu 1- Đuôi 6 Win Đầu 1- Đuôi 6
26/11/2018 Đầu 3– Đuôi 4 Win Đầu 3
25/11/2018 Đầu 7- Đuôi 9 Miss
24/11/2018 Đầu 5– Đuôi 6 Win Đầu 5– Đuôi 6
23/11/2018 Đầu 8- Đuôi 9 Miss
22/11/2018 Đầu 4- Đuôi 7 Miss
21/11/2018 Đầu 3- Đuôi 9 Miss
20/11/2018 Đầu 2– Đuôi 2 Win Đầu 2– Đuôi 2
19/11/2018 Đầu 7- Đuôi 1 Win Đuôi 1
18/11/2018 Đầu 6– Đuôi 4 Win Đuôi 4
17/11/2018 Đầu 6– Đuôi 2 Win Đuôi 2
16/11/2018 Đầu 2– Đuôi 7 Miss
15/11/2018 Đầu 8– Đuôi 8 Win Đầu 8– Đuôi 8
14/11/2018 Đầu 4– Đuôi 5 Win Đầu 4
13/11/2018 Đầu 8– Đuôi 9 Win Đuôi 9
12/11/2018 Đầu 7– Đuôi 4 Win Đầu 7
11/11/2018 Đầu 9– Đuôi 0 Miss
10/11/2018 Đầu 8– Đuôi 5 Win Đầu 8
09/11/2018 Đầu 6– Đuôi 8 Win Đầu 6
08/11/2018 Đầu 7– Đuôi 9 Win Đầu 7– Đuôi 9
07/11/2018 Đầu 1– Đuôi 6 Win Đầu 1
06/11/2018 Đầu 5– Đuôi 8 Win Đầu 5
05/11/2018 Đầu 2– Đuôi 4 Win Đầu – Đuôi 4
04/11/2018 Đầu 4– Đuôi 4 Win Đầu – Đuôi 4
03/11/2018 Đầu 3– Đuôi 6 Win Đầu 3
02/11/2018 Đầu 4– Đuôi 8 Win Đầu 4– Đuôi 8
01/11/2018 Đầu 8– Đuôi 9 Win Đầu 8– Đuôi 9
31/10/2018 Đầu 3– Đuôi 5 Win Đầu 3– Đuôi 5
30/10/2018 Đầu 1– Đuôi 7 Win Đầu 1
29/10/2018 Đầu 2– Đuôi 8 Miss
28/10/2018 Đầu 1– Đuôi 3 Miss
27/10/2018 Đầu 3– Đuôi 7 Miss
26/10/2018 Đầu 6– Đuôi 9 Miss
25/10/2018 Đầu 4– Đuôi 7 Miss
24/10/2018 Đầu 1– Đuôi 5 Miss
23/10/2018 Đầu 6– Đuôi 0 Win Đầu 6
22/10/2018 Đầu 5– Đuôi 8 Win Đầu 5– Đuôi 8
21/10/2018 Đầu 3– Đuôi 1 Win Đầu 3
20/10/2018 Đầu 5– Đuôi 9 Miss
19/10/2018 Đầu 7– Đuôi 8 Miss
18/10/2018 Đầu 2– Đuôi 6 Miss
17/10/2018 Đầu 4– Đuôi 9 Miss
16/10/2018 Đầu 3– Đuôi 4 Win Đuôi 4
15/10/2018 Đầu 2– Đuôi 5 Miss
14/10/2018 Đầu 3– Đuôi 5 Miss
13/10/2018 Đầu 4– Đuôi 5 Win Đầu 4– Đuôi 5
12/10/2018 Đầu 1– Đuôi 8 Win Đầu 1– Đuôi 8
11/10/2018 Đầu 0– Đuôi 5 Win Đầu 0– Đuôi 5
10/10/2018 Đầu 3– Đuôi 3 Win Đuôi 3
09/10/2018 Đầu 8– Đuôi 5 Win Đuôi 5
08/10/2018 Đầu 3– Đuôi 5 Win Đầu 3
07/10/2018 Đầu 3– Đuôi 8 Win Đầu 3
06/10/2018 Đầu 1– Đuôi 7 Win Đầu 1
05/10/2018 Đầu 2– Đuôi 6 Win Đầu 2– Đuôi 6
04/10/2018 Đầu 3– Đuôi 4 Win Đầu 3– Đuôi 4
03/10/2018 Đầu 3– Đuôi 7 Win Đầu 3– Đuôi 7
02/10/2018 Đầu 6– Đuôi 9 Miss
01/10/2018 Đầu 4– Đuôi 8 Miss
30/09/2018 Đầu 5– Đuôi 5 Win Đầu 5– Đuôi 5
29/09/2018 Đầu 3– Đuôi 1 Win Đầu 3
28/09/2018 Đầu 5– Đuôi 3 Win Đầu 5
27/09/2018 Đầu 1– Đuôi 8 Win Đầu 1
26/09/2018 Đầu 3– Đuôi 6 Miss
25/09/2018 Đầu 5– Đuôi 7 Win Đầu 5
24/09/2018 Đầu 6– Đuôi 9 Win Đầu 6– Đuôi 9
23/09/2018 Đầu 6– Đuôi 2 Win Đầu 6– Đuôi 2
22/09/2018 Đầu 7– Đuôi 8 Win Đầu 7– Đuôi 8
21/09/2018 Đầu 2– Đuôi 1 Win Đầu 2– Đuôi 1
20/09/2018 Đầu 9– Đuôi 6 Win Đầu 9– Đuôi 6
19/09/2018 Đầu 9– Đuôi 7 Win Đuôi 7
18/09/2018 Đầu 1– Đuôi 0 Win Đuôi 0
17/09/2018 Đầu 8– Đuôi 3 Win Đuôi 3
16/09/2018 Đầu 1– Đuôi 3 Win Đuôi 3
15/09/2018 Đầu 9– Đuôi 7 Win Đuôi 7
14/09/2018 Đầu 8– Đuôi 8 Win Đầu 8– Đuôi 8
13/09/2018 Đầu 6– Đuôi 2 Win Đầu 6– Đuôi 2
12/09/2018 Đầu 5– Đuôi 6 Win Đầu 5– Đuôi 6
11/09/2018 Đầu 5– Đuôi 9 Miss
10/09/2018 Đầu 4– Đuôi 5 Win Đầu 4– Đuôi 5
09/09/2018 Đầu 5– Đuôi 3 Win Đầu 5– Đuôi 3
08/09/2018 Đầu 1– Đuôi 5 Win Đầu 1– Đuôi 5
07/09/2018 Đầu 8– Đuôi 7 Win Đuôi 7
06/09/2018 Đầu 7– Đuôi 4 Win Đuôi 4
05/09/2018 Đầu 7– Đuôi 8 Win Đuôi 8
04/09/2018 Đầu 6– Đuôi 8 Win Đuôi 8
03/09/2018 Đầu 3– Đuôi 9 Win Đuôi 9
02/09/2018 Đầu 4– Đuôi 6 Win Đầu 4
01/09/2018 Đầu 1– Đuôi 8 Win Đầu 1
31/08/2018 Đầu 6– Đuôi 9 Win Đầu 6
30/08/2018 Đầu 6– Đuôi 1 Win Đầu 6
29/08/2018 Đầu 8– Đuôi 8 Win Đầu 8
28/08/2018 Đầu 2– Đuôi 9 Win Đầu 2
27/08/2018 Đầu 3– Đuôi 7 Win Đuôi 7
26/08/2018 Đầu 6– Đuôi 1 Win Đuôi 1
25/08/2018 Đầu 7– Đuôi 0 Win Đuôi 0
24/08/2018 Đầu 1– Đuôi 7 Win Đầu 1 Đuôi 7
23/08/2018 Đầu 6– Đuôi 5 Win Đuôi 5
22/08/2018 Đầu 8– Đuôi 3 Win Đuôi 3
21/08/2018 Đầu 4– Đuôi 0 Miss
20/08/2018 Đầu 2– Đuôi 0 Miss
19/08/2018 Đầu 1– Đuôi 8 Win Đầu 1
18/08/2018 Đầu 7– Đuôi 2 Win Đầu 7
17/08/2018 Đầu 2– Đuôi 3 Win Đầu 2
16/08/2018 Đầu 8– Đuôi 2 Win Đầu 8
15/08/2018 Đầu 6– Đuôi 1 Win Đầu 6
14/08/2018 Đầu 8– Đuôi 5 Win Đầu 8
13/08/2018 Đầu 4– Đuôi 7 Win Đầu 4
12/08/2018 Đầu 7– Đuôi 5 Win Đầu 7
11/08/2018 Đầu 6– Đuôi 3 Win Đầu 6
10/08/2018 Đầu 8– Đuôi 2 Win Đầu 8
09/08/2018 Đầu 5– Đuôi 8 Miss
08/08/2018 Đầu 2– Đuôi 6  Win Đầu 2
07/08/2018 Đầu 5– Đuôi 9 Miss
06/08/2018 Đầu 1– Đuôi 4  Win Đầu 1– Đuôi 4
05/08/2018 Đầu 3– Đuôi 8  Win Đầu 3– Đuôi 8
04/08/2018 Đầu 7– Đuôi 8  Miss
03/08/2018 Đầu 8– Đuôi 7  Win Đầu 8
02/08/2018 Đầu 3– Đuôi 5  Win Đầu 3
01/08/2018 Đầu 2– Đuôi 7  Win Đầu 2
31/07/2018 Đầu 3– Đuôi 5  Win Đầu 3
30/07/2018 Đầu 7– Đuôi 4  Win Đầu 7
29/07/2018 Đầu 9– Đuôi 1  Win Đầu 9
28/07/2018 Đầu 2– Đuôi 9 Miss
27/07/2018 Đầu 3– Đuôi 2 Win Đầu 3
26/07/2018 Đầu 5– Đuôi 9 Win Đầu 5
25/07/2018 Đầu 2– Đuôi 8 Miss
24/07/2018 Đầu 7– Đuôi 1 Win Đầu 7
23/07/2018 Đầu 3– Đuôi 4 Miss
22/07/2018 Đầu 1– Đuôi 2 Win Đuôi 2
21/07/2018 Đầu 6– Đuôi 4 Miss
20/07/2018 Đầu 6– Đuôi 0 Miss
19/07/2018 Đầu 3– Đuôi 8 Miss
18/07/2018 Đầu 6– Đuôi 8 Win Đầu 6
17/07/2018 Đầu 4– Đuôi 8 Miss
16/07/2018 Đầu 7– Đuôi 6 Win Đầu 7
15/07/2018 Đầu 4– Đuôi 2 Win Đầu 4
14/07/2018 Đầu 6– Đuôi 3 Win Đuôi 3
13/07/2018 Đầu 0– Đuôi 1 Win Đầu 0– Đuôi 1
12/07/2018 Đầu 1– Đuôi 2 Miss
11/07/2018 Đầu 2– Đuôi 3 Miss
10/07/2018 Đầu 2– Đuôi 7 Win Đuôi 7
09/07/2018 Đầu 4– Đuôi 5 Win Đầu 4– Đuôi 5
08/07/2018 Đầu 5– Đuôi 0 Miss
07/07/2018 Đầu 6– Đuôi 2 Win Đầu 6
06/07/2018 Đầu 8– Đuôi 9 Miss
05/07/2018 Đầu 9– Đuôi 8 Win Đầu 9
04/07/2018 Đầu 9– Đuôi 6 Win Đầu 9
03/07/2018 Đầu 6– Đuôi 5 Miss
02/07/2018 Đầu 8– Đuôi 7 Win Đầu 8– Đuôi 7
01/07/2018 Đầu 1– Đuôi 7 Win Đầu 1– Đuôi 7
30/06/2018 Đầu 4– Đuôi 2 Win Đầu 4– Đuôi 2
29/06/2018 Đầu 8– Đuôi 3 Win Đầu 8– Đuôi 3
28/06/2018 Đầu 8– Đuôi 4 Win Đuôi 4
27/06/2018 Đầu 2– Đuôi 8 Win Đuôi 8
26/06/2018 Đầu 6– Đuôi 7 Miss
25/06/2018 Đầu 5– Đuôi 3 Win Đuôi 3
24/06/2018 Đầu 4– Đuôi 8 Win Đầu 4
23/06/2018 Đầu 0– Đuôi 1 Miss
22/06/2018 Đầu 5– Đuôi 7 Miss
21/06/2018 Đầu 8– Đuôi 6 Miss
20/06/2018 Đầu 1– Đuôi 7 Win Đầu 1
19/06/2018 Đầu 8– Đuôi 5 Win Đầu 8
18/06/2018 Đầu 3– Đuôi 3 Win Đầu 3– Đuôi 3
17/06/2018 Đầu 2– Đuôi 6 Miss
16/06/2018 Đầu 0– Đuôi 9 Miss
15/06/2018 Đầu 2– Đuôi 9 Miss
14/06/2018 Đầu 5– Đuôi 6 Miss
13/06/2018 Đầu 3– Đuôi 2 Win Đầu 3
12/06/2018 Đầu 9– Đuôi 2 Win Đầu 9
11/06/2018 Đầu 7– Đuôi 4 Win Đuôi 4
10/06/2018 Đầu 0– Đuôi 2 Win Đầu 0
09/06/2018 Đầu 9– Đuôi 7 Win Đầu 9
08/06/2018 Đầu 3– Đuôi 8 Win Đầu 3– Đuôi 8
07/06/2018 Đầu 8– Đuôi 2 Win Đầu 8– Đuôi 2
06/06/2018 Đầu 7– Đuôi 5 Win Đầu 7– Đuôi 5
05/06/2018 Đầu 8– Đuôi 5 Win Đầu 8– Đuôi 5
04/06/2018 Đầu 8– Đuôi 3 Win Đầu 8– Đuôi 3
03/06/2018 Đầu 2– Đuôi 8 Miss
02/06/2018 Đầu 1– Đuôi 5 Win Đuôi 5
01/06/2018 Đầu 3– Đuôi 6 Miss
31/05/2018 Đầu 5– Đuôi 3 Win Đầu 5
30/05/2018 Đầu 6– Đuôi 4 Win Đầu 6
29/05/2018 Đầu 9– Đuôi 6 Win Đầu 9
28/05/2018 Đầu 2– Đuôi 8 Win Đuôi 8
27/05/2018 Đầu 6– Đuôi 8 Win Đuôi 8
26/05/2018 Đầu 7– Đuôi 3 Win Đuôi 3
25/05/2018 Đầu 2– Đuôi 6 Win Đuôi 6
24/05/2018 Đầu 7– Đuôi 6 Win Đầu 7– Đuôi 6
23/05/2018 Đầu 4– Đuôi 4 Win Đầu 4– Đuôi 4
22/05/2018 Đầu 8– Đuôi 9 Miss
21/05/2018 Đầu 1– Đuôi 2 Win Đầu 1
20/05/2018 Đầu 2– Đuôi 8 Miss
19/05/2018 Đầu 2– Đuôi 7 Miss
18/05/2018 Đầu 4– Đuôi 0 Win Đầu 4– Đuôi 0
17/05/2018 Đầu 0– Đuôi 8 Miss
16/05/2018 Đầu 4– Đuôi 9 Miss
15/05/2018 Đầu 2– Đuôi 6 Win Đuôi 6
14/05/2018 Đầu 3– Đuôi 5 Win Đuôi 5
13/05/2018 Đầu 4– Đuôi 6 Win Đuôi 6
12/05/2018 Đầu 8– Đuôi 1 Win Đầu 8– Đuôi 1
11/05/2018 Đầu 0– Đuôi 4 Win Đầu 0– Đuôi 4
10/05/2018 Đầu 7– Đuôi 9 Miss
09/05/2018 Đầu 6– Đuôi 1 Win Đầu 6
08/05/2018 Đầu 7– Đuôi 5 Win Đầu 7
07/05/2018 Đầu 6– Đuôi 2 Win Đầu 6
06/05/2018 Đầu 3– Đuôi 5 Win Đầu 3
05/05/2018 Đầu 8– Đuôi 9 Win Đầu 8
04/05/2018 Đầu 3– Đuôi 5 Miss
03/05/2018 Đầu 0– Đuôi 3 Win Đầu 0
02/05/2018 Đầu 7– Đuôi 6 Win Đầu 7
01/05/2018 Đầu 5– Đuôi 6 Win Đầu 5  Đuôi 6
30/04/2018 Đầu 1– Đuôi 4 Win Đầu 1  Đuôi 4
29/04/2018 Đầu 4– Đuôi 7 Win Đầu 4  Đuôi 7
28/04/2018 Đầu 8– Đuôi 6 Win Đầu Đuôi 6
27/04/2018 Đầu 3– Đuôi 0 Win Đầu Đuôi 0
26/04/2018 Đầu 8– Đuôi 6 Win Đầu Đuôi 6
25/04/2018 Đầu 5– Đuôi 0 Win Đầu Đuôi 0
24/04/2018 Đầu 1– Đuôi 7 Miss
23/04/2018 Đầu 4– Đuôi 9 Win Đuôi 9
22/04/2018 Đầu 9– Đuôi 8 Win Đuôi 8
21/04/2018 Đầu 5– Đuôi 7 Miss
20/04/2018 Đầu 6– Đuôi 1 Win Đầu Đuôi 1
19/04/2018 Đầu 5– Đuôi 9 Miss
18/04/2018 Đầu 3– Đuôi 8 Miss
17/04/2018 Đầu 2– Đuôi 8 Miss
16/04/2018 Đầu 3– Đuôi 6 Win Đuôi 6
15/04/2018 Đầu 5– Đuôi 2 Win Đầu Đuôi 2
14/04/2018 Đầu 7– Đuôi 0 Win Đầu Đuôi 0
13/04/2018 Đầu 3– Đuôi 7 Miss
12/04/2018 Đầu 1– Đuôi 7 Win Đầu 1
11/04/2018 Đầu 8– Đuôi 6 Miss
10/04/2018 Đầu 8– Đuôi 8 Win Đầu Đuôi 8
09/04/2018 Đầu 2– Đuôi 3 Win Đầu Đuôi 3
08/04/2018 Đầu 2– Đuôi 7 Miss
07/04/2018 Đầu 8– Đuôi 8 Win Đuôi 8
06/04/2018 Đầu 1– Đuôi 9 Win Đuôi 9
05/04/2018 Đầu 3– Đuôi 4 Win Đuôi 4
04/04/2018 Đầu 7– Đuôi 2 Win Đuôi 2
03/04/2018 Đầu 3– Đuôi 2 Miss
02/04/2018 Đầu 2– Đuôi 0 Miss
01/04/2018 Đầu 5 – Đuôi 3 Miss
31/03/2018 Đầu 8 – Đuôi 5 Miss
30/03/2018 Đầu 3 – Đuôi 9 Miss
29/03/2018 Đầu 5 – Đuôi 8 Win Đuôi 8
28/03/2018 Đầu 2 – Đuôi 7 Miss
27/03/2018 Đầu – Đuôi 0 Win Đầu 6
26/03/2018 Đầu – Đuôi 5 Win Đầu 2
25/03/2018 Đầu – Đuôi 4 Win Đầu Đuôi 4
24/03/2018 Đầu – Đuôi 5 Win Đầu Đuôi 5
23/03/2018 Đầu – Đuôi 5 Win Đầu 1
22/03/2018 Đầu – Đuôi 8 Win Đầu 3
21/03/2018 Đầu – Đuôi 0 Win Đầu 8
20/03/2018 Đầu – Đuôi 5 Win Đầu Đuôi 5
19/03/2018 Đầu – Đuôi 4 Win Đầu Đuôi 4
NGÀY 17+18 BẢO TRÌ XIN CẢM ƠN
16/03/2018 Đầu – Đuôi 9 Win Đầu Đuôi 9
15/03/2018 Đầu – Đuôi 5 Win Đầu  
14/03/2018 Đầu – Đuôi 2 Win Đầu  
13/03/2018 Đầu – Đuôi 7 Win Đầu  Đuôi 7
12/03/2018 Đầu 9 – Đuôi 8 Miss
11/03/2018 Đầu 6 – Đuôi 8 Miss
10/03/2018 Đầu 0 – Đuôi 5 Miss
09/03/2018 Đầu 2 – Đuôi 3 Win Đầu Đuôi 3
08/03/2018 Đầu 6 – Đuôi 9 Miss
07/03/2018 Đầu 3 – Đuôi 8 Miss
06/03/2018 Đầu – Đuôi 0 Win Đầu Đuôi 0
05/03/2018 Đầu – Đuôi 5 Win Đầu Đuôi 5
04/03/2018 Đầu – Đuôi 3 Win Đầu Đuôi 3
03/03/2018 Đầu – Đuôi 6 Win Đầu Đuôi 6
02/03/2018 Đầu – Đuôi 0 Win Đầu Đuôi 0
01/03/2018 Đầu – Đuôi 8 Win Đầu  Đuôi 8
SOI CẦU CAO CẤP MIỀN BẮC
SONG THỦ LÔ MIỀN BẮC

Bạn đầu tư vào lô đề rất nhiều nhưng toàn thua???Tại vì sao?? Tại vì bạn lấy số không đúng. Hãy trở thành những người đầu tư thông minh. Số chuẩn thì chúng tôi có => Bạn thì có tiền Hãy lấy số chúng tôi cam kết bạn sẽ gỡ đủ …

SOI CẦU CAO CẤP MIỀN BẮC
DÀN LÔ 6 SỐ MIỀN BẮC

  Bạn đầu tư vào lô đề rất nhiều nhưng toàn thua???Tại vì sao?? Tại vì bạn lấy số không đúng. Hãy trở thành những người đầu tư thông minh. Số chuẩn thì chúng tôi có => Bạn thì có tiền Hãy lấy số chúng tôi cam kết bạn sẽ gỡ …

SOI CẦU CAO CẤP MIỀN BẮC
3 CÀNG CAO CẤP MIỀN BẮC

Bạn đầu tư vào lô đề rất nhiều nhưng toàn thua???Tại vì sao?? Tại vì bạn lấy số không đúng. Hãy trở thành những người đầu tư thông minh. Số chuẩn thì chúng tôi có => Bạn thì có tiền Hãy lấy số chúng tôi cam kết bạn sẽ gỡ đủ …