LÔ XIÊN 3 MIỀN BẮC

Bạn đầu tư vào lô đề rất nhiều nhưng toàn thua???Tại vì sao?? Tại vì bạn lấy số không đúng. Hãy trở thành những người đầu tư thông minh. Số chuẩn thì chúng tôi có => Bạn thì có tiền Hãy lấy số chúng tôi cam kết bạn sẽ gỡ đủ vốn ngay hôm nay.
 Để tránh trường hợp nhận phải số cũ, các bạn nên nạp thẻ  từ 9h00 đến 18h00.
 Các bạn nạp thẻ đủ 500.000 VNĐ.Có thể nạp cộng dồn nhiều thẻ ( Ví dụ 5 cái 100k )
 Hỗ trợ : Viettel,Mobiphone,Vinaphone,Gate,VNMobile… 

☎️ LIÊN HỆ BẰNG SMS KHI NẠP THẺ BỊ LỖI: 0962796374

icon-dong-hungole-blog (467)  Chú ý: Các bạn nạp thẻ đủ 500.000 VNĐ thì số sẽ xuất hiện ngay tại đây!

icon-dong-hungole-blog (519)  THÀNH CÔNG Không dành cho những người luôn sợ hãi !

THỐNG KÊ KẾT QUẢ  DÀN LÔ XIÊN 3 MIỀN BẮC
NGÀY LÔ XIÊN 3 KẾT QUẢ
HÔM NAY
22/01/2018 39-93-38 Miss
21/01/2018 43×2-34-24 Ăn 43×2
20/01/2018 32-70-53 Ăn 32-70-53
19/01/2018 30-03-27 Miss
18/01/2018 34-63-69 Miss
17/01/2018 47-74-56 Miss
16/01/2018 37-73-98 Ăn 37
15/01/2018 36-63-59 Miss
14/01/2018 04-48-21 Ăn 04-48-21
13/01/2018 84-94-72 Ăn 84-94-72
12/01/2018 36-77-17 Ăn 36-77-17
11/01/2018 26-86-93 Ăn 26-86-93
10/01/2018 72-04-45 Ăn 72-04-45
09/01/2018 59-61-67 Ăn 59-61-67
08/01/2018 36-50-73 Ăn 36-50-73
07/01/2018 53-57-08 Ăn 53-08-57
06/01/2018 28-82-35 Miss
05/01/2018 05-06-91 Ăn 05-06-91
04/01/2018 13-74-71 Ăn 13-74-71
03/01/2018 19-91-29 Ăn 29
02/01/2018 61-76-59 Ăn 61-76-59
01/01/2018 62-71-81 Ăn 62-71-81
 31/12/2017 21-59-81 Ăn 21-59-81
 30/12/2017 89-95-11 Ăn 95-11-89
 29/12/2017 16-61-36 Miss
 28/12/2017 81-93-97 Ăn 81-93-97
 27/12/2017 02-74-81 Ăn 02-74-81
 26/12/2017 96-69-35 Miss
 25/12/2017 27-72-26 Ăn 27
 24/12/2017 31-58-85 Ăn 31
 23/12/2017 23×2-53-19 Ăn 23×2
 22/12/2017 36×2-01-21 Ăn 36×2-01-21
 21/12/2017 59-95-72 Ăn 59-95-72
 20/12/2017 26-62-27 Ăn 62
 19/12/2017 27-72-25 Ăn 25
 18/12/2017 17-18-06 Ăn 17-18-06
 17/12/2017 69-96-11 Ăn 69-96-11
 16/12/2017 15-51-71 Ăn 15-51-71
 15/12/2017 02-31-17 Miss
 14/12/2017 35-93-87 Ăn 35-93-87
 13/12/2017 26-07-13 Ăn 26-07-13
 12/12/2017 67-76-34 Ăn 67-76
 11/12/2017 09-87-93 Miss
 10/12/2017 23×2-32-80 Ăn 23×2-32-80
 09/12/2017 54×2-16-86 Ăn 54×2-16-86
 08/12/2017 71-81-04 Ăn 71-81-04
 07/12/2017 13-84-92 Ăn 13-84-92
 06/12/2017 35-51-92 Ăn 35-51-92
 05/12/2017 27-04-63 Ăn 27-04-63
 04/12/2017 14-42-40 Miss
 03/12/2017 19-10-92 Ăn 19-92
 02/12/2017 29-20-87 Ăn 29-87
 01/12/2017 73-57-77 Ăn 77-73×2
 30/11/2017 05-50-28 Ăn 05-50-28
 29/11/2017 78-39-33 Ăn 39-33
 28/11/2017 04-40-07 Ăn 04-40-07
 27/11/2017 89-27-56 Ăn 56×4
 26/11/2017 12-08-86 Ăn 08-86
 25/11/2017 18-81-28 Ăn 18-81
 24/11/2017 59-95-68 Ăn 59-68
 23/11/2017 37-73-62 Ăn 37-62×2
 22/11/2017 74-47-03 Ăn 74-03
 21/11/2017 13-31-28 Ăn 13-28
 20/11/2017 52-25-12 Ăn 12-52×2
 19/11/2017 02-03-09 Ăn 02-03-09
 18/11/2017 24-42-30 Ăn 24-42-30
 17/11/2017 68-86-05 Ăn 68-86-05
 16/11/2017 17-68-46 Ăn 17-68-46
 15/11/2017 59-69-79 Ăn 59-69-79
 14/11/2017 05-84-94 Ăn 05-84-94
 13/11/2017 06-54-78 Ăn 06-54-78
 12/11/2017 04-40-66 Ăn 04-40-66
 11/11/2017 08-80-39 Ăn 08-80-39
 10/11/2017 06-60-51 Ăn 51-60×3
 09/11/2017 64-57-75 Ăn 57-75-64×2
 08/11/2017 37-73-88 Ăn 37-73-88
 07/11/2017 46-64-91 Ăn 46-64-91
 06/11/2017 27-72-22 Ăn 27-72-22
 05/11/2017 23-32-10 Ăn 23-32-10
 04/11/2017 59-95-84 Ăn 95-84×2
 03/11/2017 89-98-03 Ăn 89-98-03
 02/11/2017 97-28-82 Ăn 28-82-97×2
 01/11/2017 09-68-86 Ăn 68-86-09×2
 31/10/2017 65-56-71 Ăn 71-65×2
 30/10/2017 08-80-19 Ăn 08-80-19
 29/10/2017 03-30-48 Ăn 30
 28/10/2017 02-17-71 Ăn 02-17-71
 27/10/2017 74-84-48 Miss
 26/10/2017 58-85-01 Ăn 58-85×3
 25/10/2017 14-39-93 Ăn 39-93-14×2
 24/10/2017 89-08-80 Ăn 89
 23/10/2017 88-46-64 Ăn 64-88×2
 22/10/2017 05-50-78 Ăn 05-78
 21/10/2017 28-82-18 Ăn 28-82-18×2
 20/10/2017 19-91-89 Ăn 19-91-89
 19/10/2017 38-83-00 Ăn 38-83×2
 18/10/2017 35-53-09 Ăn 35-53-09
 17/10/2017 56-65-09 Ăn 65
 16/10/2017 02-20-83 Ăn 02-20
 15/10/2017 16-61-03 Ăn 16-61-03
 14/10/2017 09-90-08 Ăn 09-90-08
 13/10/2017 67-76-04 Ăn 67-76-04
 12/10/2017 36- 66- 76 Ăn 36- 66- 76
 11/10/2017 07-18-09 Ăn  07-18-09
 10/10/2017 68-58-59 Ăn  68-58-59
 09/10/2017 22-42-41 Ăn  22-42-41
 08/10/2017 31-41-61 Ăn  31- 41-61
 07/10/2017 55- 65 -75 Ăn 55- 65 -75
 06/10/2017 12-01-90 Trượt
 05/10/2017 33- 63– 11 Ăn 33- 63
 04/10/2017 05-35- 95 Ăn 05-35- 95
 03/10/2017 04-26-13 Ăn 04-26-13
 02/10/2017 06-40-28 Ăn 06-40-28
 01/10/2017 22-20-26 Ăn 22-20-26
SOI CẦU CAO CẤP MIỀN BẮC
SONG THỦ LÔ MIỀN BẮC

Bạn đầu tư vào lô đề rất nhiều nhưng toàn thua???Tại vì sao?? Tại vì bạn lấy số không đúng. Hãy trở thành những người đầu tư thông minh. Số chuẩn thì chúng tôi có => Bạn thì có tiền Hãy lấy số chúng tôi cam kết bạn sẽ gỡ đủ …

SOI CẦU CAO CẤP MIỀN BẮC
DÀN LÔ 6 SỐ MIỀN BẮC

  Bạn đầu tư vào lô đề rất nhiều nhưng toàn thua???Tại vì sao?? Tại vì bạn lấy số không đúng. Hãy trở thành những người đầu tư thông minh. Số chuẩn thì chúng tôi có => Bạn thì có tiền Hãy lấy số chúng tôi cam kết bạn sẽ gỡ …

SOI CẦU CAO CẤP MIỀN BẮC
3 CÀNG CAO CẤP MIỀN BẮC

Bạn đầu tư vào lô đề rất nhiều nhưng toàn thua???Tại vì sao?? Tại vì bạn lấy số không đúng. Hãy trở thành những người đầu tư thông minh. Số chuẩn thì chúng tôi có => Bạn thì có tiền Hãy lấy số chúng tôi cam kết bạn sẽ gỡ đủ …