LÔ XIÊN 3 MIỀN BẮC

Bạn đầu tư vào lô đề rất nhiều nhưng toàn thua???Tại vì sao?? Tại vì bạn lấy số không đúng. Hãy trở thành những người đầu tư thông minh. Số chuẩn thì chúng tôi có => Bạn thì có tiền Hãy lấy số chúng tôi cam kết bạn sẽ gỡ đủ vốn ngay hôm nay.
 Để tránh trường hợp nhận phải số cũ, các bạn nên nạp thẻ  từ 9h00 đến 18h00.
 Các bạn nạp thẻ đủ 500.000 VNĐ.Có thể nạp cộng dồn nhiều thẻ ( Ví dụ 5 cái 100k )
 Hỗ trợ : Viettel,Mobiphone,Vinaphone,Gate,VNMobile… 

icon-dong-hungole-blog (467)  Chú ý: Các bạn nạp thẻ đủ 500.000 VNĐ thì số sẽ xuất hiện ngay tại đây!

icon-dong-hungole-blog (519)  THÀNH CÔNG Không dành cho những người luôn sợ hãi !

 Quý Khách vui lòng liên hệ phần chát bên dưới để được hỗ trợ nếu thẻ nạp bị lỗi

 🔽NẠP THẺ & NHẬN KẾT QUẢ NGAY Ô DƯỚI ĐÂY 🔽

THỐNG KÊ KẾT QUẢ  DÀN LÔ XIÊN 3 MIỀN BẮC
NGÀY LÔ XIÊN 3 KẾT QUẢ
HÔM NAY
26/03/2019 16-80-08 Ăn 16
25/03/2019 19-91×2-18 Ăn 19-91×2
24/03/2019 13×2-31-28 Ăn 13×2
23/03/2019 50-05-76 Ăn 50-05
22/03/2019 76-63×2-67 Ăn 63×2
21/03/2019 46-64-40 Ăn 64
20/03/2019 12-95×2-59 Ăn 95×2-59
19/03/2019 79-97×2-14 Ăn 97×2
18/03/2019 04-11-69 trượt
17/03/2019 62-13-44 Ăn 62-13-44
16/03/2019 56-65-68 Ăn 56-65
15/03/2019 99-76-67 Ăn 99
14/03/2019 82-88-89 Ăn 82-88
13/03/2019 45-26-54 Ăn 45
12/03/2019 67-76-78 Ăn 78
11/03/2019 27-11-58 Ăn 11-58
10/03/2019 23-32-59 Ăn 59
09/03/2019 06×2-60-57 Ăn 57-06×2
08/03/2019 18-81-51 Ăn 18-81
07/03/2019 56-65-70 Ăn 56-65-70
06/03/2019 17-71-16 Ăn 16-71
05/03/2019 36-63-68 trượt
04/03/2019 67-76-78 Ăn 76
03/03/2019 22-2416 Ăn 22-24
02/03/2019 32×2-23-37 Ăn 32×2
01/03/2019 11-10-74 Ăn 10-11
28/02/2019 14-41-61 Ăn 14-41-61
27/02/2019 39-93-36 Ăn 36-39-93
26/02/2019 57-25-52 Ăn 25-52
25/02/2019 16-61-19 Ăn 19
24/02/2019 12-21-79 Ăn 21-79
23/02/2019 11-40-04 Ăn 04-40-11
22/02/2019 60-06-86 Ăn 06-86
21/02/2019 33-3479 Ăn 33-34
20/02/2019 32-23-44 Ăn 32-44
19/02/2019 50-05-16 Ăn 50-05-16
18/02/2019 33-55-48 Ăn 33-55
17/02/2019 20-02-36 Ăn 20-02-36
16/02/2019 80×2-08-06 Ăn 80×2-08
15/02/2019 23-32-59 Ăn 32-59
14/02/2019 57-47-29 Ăn 47-29
13/02/2019 24-14-10 trượt
12/02/2019 62-66-78 Ăn 62-66
11/02/2019 15-51-93 Ăn 15-51-93
10/02/2019 44-55-76 Ăn 55-44
09/02/2019 23-32-25 Ăn 23-32
08/02/2019 11×2-22-33 Ăn 11×2-22
NGHỈ TẾT TỪ 04/02  ĐẾN 08/02 CHÚC MỪNG NĂM MỚI NGHỈ TẾT
03/02/2019 10-01-36 Ăn 10-01
02/02/2019 43-88-34 Ăn 43-88
01/02/2019 24-60-06 Ăn 24-60-06
31/01/2019 23-83-22 Ăn 22-83
30/01/2019 25-52-59 Ăn 59
29/01/2019 60-33-91 Ăn 33-91
28/01/2019 26-69-62 Ăn 69
27/01/2019 76-67-36 Ăn 36-67
26/01/2019 38-58-83 trượt
25/01/2019 56-65-22 Ăn 56-65-22
24/01/2019 31-49-94 Ăn 49-94
23/01/2019 32-23-19×2 Ăn 23-19×2
22/01/2019 72-89-98 trượt
21/01/2019 53-58-85 Ăn 58-85
20/01/2019 49-79×2-94 Ăn 79×2
19/01/2019 34-43-53 Ăn 34-43-53
18/01/2019 89-98-18 Ăn 89-98-18
17/01/2019 68-56-65 Ăn 56-65
16/01/2019 34-43-70 Ăn 70
15/01/2019 45-55-13 trượt
14/01/2019 34-43-23 Ăn 34-43
13/01/2019 30-03-17 Ăn 30-03
12/01/2019 10-75-89 Ăn 10
11/01/2019 43×2-94-84 Ăn 43×2
10/01/2019 69-78-87 Ăn 78-87
09/01/2019 24-32-42 trượt
08/01/2019 55-96-20 Ăn 55
07/01/2019 14-00-04 Ăn 14-00-04
06/01/2019 03-14-15 Ăn 03-14-15
05/01/2019 13-09-90 Ăn 13-09
04/01/2019 18×2-75-81 Ăn 18×2-75
03/01/2019 13-06-60 Ăn 13-06
02/01/2019 15-39-93 Ăn 15-39-93
01/01/2019 44-66-67 Ăn 44-66
SOI CẦU CAO CẤP MIỀN BẮC
SONG THỦ LÔ MIỀN BẮC

Bạn đầu tư vào lô đề rất nhiều nhưng toàn thua???Tại vì sao?? Tại vì bạn lấy số không đúng. Hãy trở thành những người đầu tư thông minh. Số chuẩn thì chúng tôi có => Bạn thì có tiền Hãy lấy số chúng tôi cam kết bạn sẽ gỡ đủ …

SOI CẦU CAO CẤP MIỀN BẮC
DÀN LÔ 6 SỐ MIỀN BẮC

  Bạn đầu tư vào lô đề rất nhiều nhưng toàn thua???Tại vì sao?? Tại vì bạn lấy số không đúng. Hãy trở thành những người đầu tư thông minh. Số chuẩn thì chúng tôi có => Bạn thì có tiền Hãy lấy số chúng tôi cam kết bạn sẽ gỡ …

SOI CẦU CAO CẤP MIỀN BẮC
3 CÀNG CAO CẤP MIỀN BẮC

Bạn đầu tư vào lô đề rất nhiều nhưng toàn thua???Tại vì sao?? Tại vì bạn lấy số không đúng. Hãy trở thành những người đầu tư thông minh. Số chuẩn thì chúng tôi có => Bạn thì có tiền Hãy lấy số chúng tôi cam kết bạn sẽ gỡ đủ …