SONG THỦ LÔ MIỀN BẮC

Bạn đầu tư vào lô đề rất nhiều nhưng toàn thua???Tại vì sao?? Tại vì bạn lấy số không đúng. Hãy trở thành những người đầu tư thông minh. Số chuẩn thì chúng tôi có => Bạn thì có tiền Hãy lấy số chúng tôi cam kết bạn sẽ gỡ đủ vốn ngay hôm nay.
 Để tránh trường hợp nhận phải số cũ, các bạn nên nạp thẻ  từ 9h00 đến 18h00.
 Các bạn nạp thẻ đủ 300.000 VNĐ.Có thể nạp cộng dồn nhiều thẻ ( Ví dụ 3 cái 100k )
 Hỗ trợ : Viettel,Mobiphone,Vinaphone,Gate,VNMobile… 

☎️ LIÊN HỆ BẰNG SMS KHI NẠP THẺ BỊ LỖI: 01635647597

icon-dong-hungole-blog (467)  Chú ý: Các bạn nạp thẻ đủ 300.000 VNĐ thì số sẽ xuất hiện ngay tại đây!

icon-dong-hungole-blog (519)  THÀNH CÔNG Không dành cho những người luôn sợ hãi !

 

🔽NẠP THẺ & NHẬN KẾT QUẢ NGAY Ô DƯỚI ĐÂY 🔽

THỒNG KÊ KẾT QUẢ SONG THỦ LÔ MIỀN BẮC
NGÀY SONG THỦ LÔ MB KẾT QUẢ
   HÔM NAY                   
25/09/2018 15-51 win X2
24/09/2018 90-09 miss
23/09/2018 16-61 win X2
22/09/2018 37-63 miss
21/09/2018 10-01 win X1
20/09/2018 75-79 win X1
19/09/2018 53-88 win X2
18/09/2018 19-91 win X2
17/09/2018 10-25 win X2
16/09/2018 27-72 win X2
15/09/2018 10-01 win X2
14/09/2018 13-31 win X2
13/09/2018 49-94 miss
12/09/2018 40-04 win X1
11/09/2018 57-75 win X2
10/09/2018 13-31 win X2
09/09/2018 03-53 win X2
08/09/2018 70-33 win X2
07/09/2018 84-60 win X2
06/09/2018 45-54×2 win X2
05/09/2018 35-53×2 win X3
04/09/2018 29-94 miss
03/09/2018 24-71 win X1
02/09/2018  08-19 miss
01/09/2018 57-60 win X2
31/08/2018 56-65 win X2
30/08/2018 13-31 win X2
29/08/2018 43-34 win X2
28/08/2018 20-02 win X2
27/08/2018 31-38 win X2
26/08/2018 16-28 win X1
25/08/2018 70-71 win X1
24/08/2018 36-63 win X2
23/08/2018 20-02 win X2
22/08/2018 14-41 win X2
21/08/2018 31-32 win X1
20/08/2018 03-78 win X2
19/08/2018 51-71 win X2
18/08/2018 54-40 win X2
17/08/2018 13-31 win X2
16/08/2018 16-61 win X1
15/08/2018 15-51 miss
14/08/2018 14-41 win X2
13/08/2018 35-53 miss
12/08/2018 34-43 miss
11/08/2018 45-54 win X1
10/08/2018 04-40 win X1
09/08/2018 49-94 miss
08/08/2018  05-50 miss
07/08/2018 59-95 miss
06/08/2018 09-90 miss
05/08/2018 67-76 win X2
04/08/2018 35-53 win X2
03/08/2018 19-82 miss
02/08/2018 16-69 win X1
01/08/2018 45-55 win X2
31/07/2018 16-61 win X2
30/07/2018  38-83 win X2
29/07/2018  01-57 win X2
28/07/2018  69-77 miss
27/07/2018 16-61 win X2
26/07/2018 59-95 win X2
25/07/2018 40-04 win X2
24/07/2018 67-45 win X1
23/07/2018 02-03 win X2
22/07/2018 40-04 win X2
21/07/2018 41-51 miss
20/07/2018 70-51 miss
19/07/2018  24-09 win X2
18/07/2018  61-93 miss
17/07/2018 17-98 win X1
16/07/2018  12-26 win X1
15/07/2018  32-53 miss
14/07/2018  61-16 miss
13/07/2018 10-01 win X2
12/07/2018 19-91 win X2
11/07/2018 10-93 win X2
10/07/2018 49-94 win X2
09/07/2018 82-98 miss
08/07/2018 67-76 win X2
07/07/2018 41-13 miss
06/07/2018 82×2-86 win X3
05/07/2018 40-04 win X2
04/07/2018 59-95 win X2
03/07/2018 29-92 win X2
02/07/2018 47-74 win X2
01/07/2018 29-92 win X2
30/06/2018 24-42 win X2
29/06/2018 79-97 win X2
28/06/2018 81-99 win X2
27/06/2018 74-47 win X2
26/06/2018  95-38 miss
25/06/2018  03-43 win X1
24/06/2018 78-87 win X2
23/06/2018  93-79 miss
22/06/2018 65-27 miss
21/06/2018 71-05 miss
20/06/2018 31-13 win X1
19/06/2018 27-89 win X2
18/06/2018 46-78 miss
17/06/2018 16-54 win X2
16/06/2018 74-05 win X2
15/06/2018 17-45 win X2
14/06/2018 18-50 win X2
13/06/2018 60-52 win X2
12/06/2018 50-00 win X2
11/06/2018 56-65 win X2
10/06/2018 25-78 miss
09/06/2018 52-32 win X1
08/06/2018 98-28 miss
07/06/2018 40-91 win X1
06/06/2018 39-23 miss
05/06/2018 13-38 miss
04/06/2018  01-04 win X1
03/06/2018 23-78 win X2
02/06/2018 33-44 miss
01/06/2018 21×2-24 win X3
31/05/2018 50-05 win X1
30/05/2018 91-19 win X1
29/05/2018 32-26 miss
28/05/2018 58-85 miss
27/05/2018 83-01 miss
26/05/2018 12-84×2 win X2
25/05/2018 64-25 miss
24/05/2018 27-42 win X2
23/05/2018 03-27 win X1
22/05/2018 85-46 win X1
21/05/2018 36-56 miss
20/05/2018  28-48 miss
19/05/2018 32-87 win X2
18/05/2018  47-74 miss
17/05/2018 18-81 win X1
16/05/2018 57-70 win X2
15/05/2018 65-58 win X1
14/05/2018 13-36 win X1
13/05/2018 81×2-18 win X2
12/05/2018 29-42 win X1
11/05/2018 57×2-75 win X2
10/05/2018 18×2-10 win X3
09/05/2018 52-64 win X2
08/05/2018 23-03 win X2
07/05/2018 32-02  miss
06/05/2018 67×2-77   win X3
05/05/2018  04-40   miss 
04/05/2018  16-61   miss 
03/05/2018  23-32   miss 
02/05/2018 50-58   miss 
01/05/2018 29-92   miss 
30/04/2018 47-74            win X1         
29/04/2018 86-23   miss
28/04/2018 35-34  win X1
27/04/2018 18-81     miss
26/04/2018 49-94        win X1     
25/04/2018  04-56  miss 
24/04/2018 79-97   win X2
23/04/2018 94-15   miss 
22/04/2018 72-76       win X1   
21/04/2018 91-61     miss
20/04/2018 43-02   win X2
19/04/2018 80-41   win X2
18/04/2018 19-91 miss
17/04/2018 39-64    win X2
16/04/2018 85-01    win X2
15/04/2018 74-31   win X2
14/04/2018 04-58 miss
13/04/2018 03-21 miss
12/04/2018 67-68 win X1
11/04/2018 51-65 win X2
10/04/2018 18-30 miss
09/04/2018 08-50 win X1
08/04/2018 22-28 win X1
07/04/2018 13-08 win X2
06/04/2018 69-96 win X2
05/04/2018 58-85 win X1
04/04/2018 96-76 win X1
03/04/2018 20-34 miss
02/04/2018 64-46 miss
01/04/2018 54-58 miss
SOI CẦU CAO CẤP MIỀN BẮC
DÀN LÔ 6 SỐ MIỀN BẮC

  Bạn đầu tư vào lô đề rất nhiều nhưng toàn thua???Tại vì sao?? Tại vì bạn lấy số không đúng. Hãy trở thành những người đầu tư thông minh. Số chuẩn thì chúng tôi có => Bạn thì có tiền Hãy lấy số chúng tôi cam kết bạn sẽ gỡ …

SOI CẦU CAO CẤP MIỀN BẮC
3 CÀNG CAO CẤP MIỀN BẮC

Bạn đầu tư vào lô đề rất nhiều nhưng toàn thua???Tại vì sao?? Tại vì bạn lấy số không đúng. Hãy trở thành những người đầu tư thông minh. Số chuẩn thì chúng tôi có => Bạn thì có tiền Hãy lấy số chúng tôi cam kết bạn sẽ gỡ đủ …

SOI CẦU CAO CẤP MIỀN BẮC
DÀN ĐỀ 12 SỐ MIỀN BẮC

Bạn đầu tư vào lô đề rất nhiều nhưng toàn thua???Tại vì sao?? Tại vì bạn lấy số không đúng. Hãy trở thành những người đầu tư thông minh. Số chuẩn thì chúng tôi có => Bạn thì có tiền Hãy lấy số chúng tôi cam kết bạn sẽ gỡ đủ …